Започва приемането на заявки за World Correspondence Chess Championship 2012 Cycle - Semi-Finals.
Нормално Полуфиналите се състоят от 13 играча, с възможност броят им да се увеличи до 15 или 17, ако възникне специфична ситуация. Ако броят на заявките не е кратен на 13, играчите със заявки по т. 1.2.1.(j) и (k) и тези с най-нисък ICCF ELO рейтинг няма да бъдат допуснати да участие в Полуфиналите.
Всички заявки ще се приемат съобразно ICCF Tournament Rules, валидни от 01.01.2011. Началната дата е 10.06.2011. Заявки за повече от една секция ще се приемат само за запълване на свободните места. Заявките трябва да съдържат имената на състезателя, ICCF ID №, адрес (email и/или пощенски, където е възможно), Код на държавата. Също така е задължително квалификационните права по Tournament Rules 1.2 да бъдат уточнени за всяка заявка поотделно.
 
Appendix. Section 1.2 of the Tournament Rules
 
1.2 Semi-Finals of the World Correspondence Chess Championship
1.2.1 Право на участие в  Полуфиналите имат:
(a) участниците в един от предишните или играещи се в момента Финали, ако нямат по-висока квалификация
(b) участниците в един от предишните или играещи се в момента Candidates’  Tournaments, които са постигнали най-малко 50% от възможните точки, ако нямат по-висока квалификация
(c)  участниците в един от предишните или играещи се в момента Полуфинали, които са постигнали най-малко 60% от възможните точки, но нямат квалификация за Candidates’ Tournament
(d)  класиралите се на първо и второ място в Preliminary section
(e)  участниците във Финал на ICCF World Cup Tournament, постигнали най-малко 60% от възможните точки…
(h) играчи, които са предложени от тяхната национална Федерация и които по време на номинацията имат рейтинг 2400 и повече
(i) носителите на  Correspondence Chess International Master title с фиксиран рейтинг над 2500
(j) носителите на Correspondence Chess Senior International Master title с фиксиран рейтинг над 2450
(k) носителите на Grandmaster Title с рейтинг над 2400
(l) състезатели с фиксиран рейтинг над 2550
Нашите състезателите, които вече са добили право на участие в Полуфиналите, ще бъдат уведомени лично с Е-mail. Таксата за участие е 70 лв.
Нашата Федерация има право на една номинация. Желаещите трябва да изпратят заявки по образец до Александър Парушев -
altepar@bgnet.bg (желателно с копие до alteparchess@gmail.com ) най-късно до 25.04.2012.