По решение на Конгреса на ИКЧФ 2010 всички Preliminary Sections на 35th World Correspondence Chess Championship ще стартират в един и същи ден един път годишно.

Стартовата дата е 10.03.2011.

Preliminaries нормално са с по 13 играча като има възможност TTC да ги увеличи до 15 или 17 в специални случаи. Ако броят на заявките не е кратен на 13, играчите , участващи въз основа на  1.1.1.к и които са с най-ниско Ело няма да бъдат допуснати до Preliminaries. Играчите, записали се в повече от 1 секция, ще се допускат само за запълване на свободните места.

Заявките трябва да включват следното:

Имената на състезателя, ICCF ID номер, адрес (Е-mail и/или пощенски където е приложимо), код на държавата. Също така е задължително да бъдат упоменати квалификационните права по Tournament Rules 1.1 за всяка заявка поотделно.

 

Section 1.1 на Tournament Rules

 

1.1 Preliminaries of the World Correspondence Chess Championship

1.1.1 Изисквания за пълна квалификация за записване в Preliminary section:

(a)  Участниците в някой от предишните или играещите се в момента Candidates’ Tournaments, които са постигнали най-малко 40% от възможните точки, ако те не са се класирали на по-високо ниво.

(b)  Участниците в предишни или играещи се в момента Semi-Finals, които са постигнали най-малко 50% от възможните точки, ако те не са се класирали на по-високо ниво.

(c)  Участниците в предишни Preliminary sections, стартирали след 01.01.2010, които са постигнали най-малко 60% от възможните точки, но  не са се класирали за Semi-Final.

(d)  Победителите в ICCF World Tournaments – Master class.

(e)  Участниците в предишните или играещите се в момента ICCF World Cup Finals, които са постигнали най-малко 50% от възможните точки.

(f)  Участниците в предишни или играещи се в момента официални Zonal Championships от Категория 9 или по-висока, които са постигнали най-малко 50% от възможните точки.

(g) Участниците в официални Zonal Championships от Категория 8 или по-ниска, които са постигнали най-малко 60% от възможните точки.

(h) Тези състезатели, които са включени от националните им Федерации и по време на номинацията имат рейтинг по-малък от 2400.

(i)  Носителите на звание International Master с рейтинг над 2300.

(j)  Носителите на звание Senior International Master с рейтинг над 2250.

(k) Носителите на звание Grandmaster.

(l)  Всички играчи с рейтинг 2500 и повече.

 

1.1.2 Изисквания за пълна квалификация за записване в Preliminary section:

     (a) Състезателите, заели второ място в Master Class group.

 

Нашата Федерация има право на 3 (три) номинации.

Желаещите трябва да подадат заявките си до Александър Парушев – altepar@bgnet.bg, желателно с копие до alteparchess@gmail.com , до 24.01.2011 г. Заявките ще бъдат разгледани от УС и ще бъдат определени трите наши номинации. Състезателите, които имат право на участие извън тези номинации, ще бъдат уведомени лично.

Таксата за участие е 70 лв.