Управителен съвет
Петьо Маринов - Президент на БФКШ, връзки с ИКЧФ , отговорник за международната дейност и турнири
Георги Сапунджиев - Вицепрезидент и председател на съдийската комисия
Александър Парушев - Организационен секретар
Ваньо Стойнов - Администратор и отговорник за сайта
Николай Йорданов - Връзка с шахматните клубове
Евтим Стефанов - Връзки с не правителствени организации , проекти
Тошко Кирков - Етичната и Арбитражна комисия
Красимир Бочев - точки на клубовете към МФВС
Васил Илиев - Детско-юношески кореспондентен шахмат
Контролен съвет
адв.Венцислав Нинов - председател
д-р Атанас Мърмаров
Илия Величков
Съдийска комисия
Георги Сапунджиев - председател
Комисия за вътрешните състезания

Александър Парушев - председател

Комисия за работа с деца, юноши и студенти
Васил Илиев - председател
Етична и арбитражна комисия
Тошко Кирков - председател