Електронното хранилище на Българска Федерация по Кореспондентен Шах се намира на адрес:

https://drive.google.com/folderview?id=0BzjFRj66iIqdQm43eHY4WG5UcHM&usp=sharing