Online chess - сайтове за онлайн игра.


http://www.e3e5.com - много добър сайт на шахматен Санкт-Петербург

http://chessbase.com - сайт на фирмата ChessBase GMBH - актуални новини, шахматен софтуер, бази данни,оn-line игра и мн.др.

http://www.chessbg.com - сайт на БФШ

http://www.chessfriend.com - сървър за кореспондентен шах

http://www.chesspro.ru - чудесен “наследник” на Kasparovchess - новини и репортажи от всички актуални събития, партии на живо, анализи, снимки, енциклопедия…

http://correspondencechess.com - сайт за кореспондентен шах

http://www.chess-in-friendship.de - сайт на международния кореспондентен шахматен клуб “Chess in Friendship”

http://www.fide.com - официалният сайт на FIDE

http://www.iccf-webchess.com - web-server-а на ICCF

http://www.iccf.com - официалният сайт на ICCF

http://www.ruschess.com - сайт за шахмата в Русия, информация и всички текущи събития по света

http://www.chesscenter.com - сайт на Лондонския шахматен център

http://chessfish.com - нов български сайт за шахмат

http://www.remoteschach.de - един от най-популярните шахматни сървъри

http://mapejk.oburka.com -международен клуб за игра по E-mail

http://personal.inet.fi/koti - сайт на клуба за кореспондентен шах “Northern Lights” (Финландия)

http://www.chessninja.com - сайт за E-mail шах

http://www.chesschannel.com - сайт за радио- и видеопредавания на шахматна тема

http://www.desc-online.de - немски E-mail шах-клуб

http://www.flyordie.com/games/eurosport/chess.html - on-line игра на шах на страницата на Eurosport