Отговорник по подръжка на сайта
Петьо Маринов
телефони за връзка: 064/800892  0887 427750
e-mail : petyomarinov@abv.bg , skype: petyomarinov1

Отговорник за българско и международно ело
Георги Сапунджиев
телефони за връзка: 0887 785076
e-mail : gensap@cisbg.com , skype : gensap07

Отговорник за участие в международни състезания
Александър Парушев
телефони за връзка: 0898 437584
e-mail : altepar@bgnet.bg , skype : inkaso4

Отговорник за участие във вътрешни състезания
Златин Стоянов
телефони за връзка: 0888 476453
е-mail : zlatinchess2@abv.bg , skype : zlatinchess
Отговорник за връзка с шахматните клубове
Николай Йорданов
телефони за връзка : 0886 863574
е-mail : nikopetrov@yahoo.com , skype : nikolaichess

Седалище и адрес за кореспонденция
гр.Плевен 5800, ул. “Чаталджа” 37, ап.3
Петьо Маринов

Банкова сметка
Банка ДСК - Клон Плевен
BG43STSA93000020746452
код STSABGSF
Въпроси, предложения, идеи, оплаквания и връзка с нас

E-mail