Всички завършили партии към 15 юли 2011

Зл. Стоянов – Л.Кайтазки 1-0

Д.Давиодв – Л.Кайтазки 1-0

Т.Кирков - Л.Симеонов ½ - ½

В.Василев - Т.Кирков ½ - ½

Сп.Спасов - Т.Кирков ½ - ½

Д.Давидов - Т.Кирков ½ - ½

Т.Кирков - Ст.Петков ½ - ½

Т.Кирков - М.Бочева ½ - ½

Зл.Стоянов- Т.Кирков ½ - ½

Л..Симеонов- В.Василев ½ - ½

Д.Гаврийски - Л..Симеонов ½ - ½

Д.Давидов - Л..Симеонов ½ - ½

Л.Симеонов - Ст.Петков ½ - ½

Хр.Вригазов - Л..Симеонов ½ - ½

М.Бочева - Л..Симеонов ½ - ½

Л.Симеонов - Зл.Стоянов ½ - ½

Сп.Спасов - В.Василев ½ - ½

В.Василев - Д.Давидов ½ - ½

В.Василев - Зл.Стоянов ½ - ½

Д.Гаврийски - Сп.Спасов ½ - ½

М.Бочева - Д.Гаврийски ½ - ½

Д.Гаврийски - Зл.Стоянов ½ - ½

Д.Давидов - Ст.Петков ½ - ½

Хр.Вригазов - Д.Давидов ½ - ½

Ст.Петков - Зл.Стоянов ½ - ½

Съдия на турнира Г.Сапунджиев межд.съдия на ИКЧФ