I ДИП за ветерани
 
22. Любен Симеонов - Генади Матеев 1-0
23. Райчо Веселинов- Тошко Кирков 0-1

http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=22814