I ДИП за ветерани
10. Тошко Кирков - Димитър Гаврийски 1-0
11. Александър Давидов - Димитър Гаврийски 1-0
12. Спас Спасов - Райчо Веселинов 1-0
13. Спас Спасов - Генади Матеев 1/2-1/2