I ДИП за ветерани
6. Петко Петков - Добри Семов 0-1
7. Петко Петков - Спас Спасов 0-1
8. Димитър Гаврийски - Петко Петков 1-0
9. Тошко Кирков - Петко Петков 1/2-1/2