ОТБОРНИТЕ ШАМПИОНИ НА БЪЛГАРИЯ

Шампион

Състав

I РОП

ШК „Химик” (Враца)

1. Красимир Бочев, 2. Пламен Стефанов, 3. Николай Колев, 4. Славей Младенов

II РОП

ШК “Каиса” (Враца)

1. Румен Ташков, 2. Григор Денев, 3. Николай Колев, 4. Иван Въжаров

III РОП

ШК „Враца” (Враца)

1. Николай Колев, 2. Пламен Стефанов, 3. Румен Ташков, 4. Красимир Бочев

IV РОП

ШК “Абритус” (Разград)

1. Зия Нухов, 2. Георги Джанев, 3. Росен Лазаров, 4. Иво Владимиров

V РОП

ШК “Пегас” (София)

1. Димитър Герасимов, 2. Веско Спасов, 3. Цветелин Луканов, 4. Петко Петков

VI РОП

ШК “Локомотив” (Мездра)

1. Маргарита Бочева, 2. Тошко Кирков, 3. Любен Симеонов, 4. Светлин Иванов

VII РОП

ШК “Алехин” (Казанлък)

1. Александър Гавазов, 2. Асен Кривошийски, 3. Спас Спасов, 4. Георги Видев

VIII РОП

ШК “Темп” (Сливен)

1. Добри Семов, 2. Любен Фотев, 3. Златин Стоянов, 4. Стоян Петков

IX ДОП

ШК „Шумен 2005”

1. Ивелин Иванов, 2. Деян Димитров, 3. Боян Ангелов, 4. Красимир Колев

X ДОП

ШК “Темп” (Сливен)

1. Златин Стоянов, 2. Добри Семов, 3. Любен Фотев, 4.Стоян Петков

XI ДОП

ШК „Д. Карапчански” (Сливен)

1. Йончо Калчев, 2. Искрен Димов, 3. Сабина Карапчанска, 4. Симеон Винчев

XII ДОП

ШК „Темп” (Сливен)

1. Златин Стоянов, 2. Добри Семов, 3. Стефан Василев, 4. Стоян Петков