ШАМПИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Шампион

Шампион

Ф1

Георги Попов (София)

Ф24

Тончо Демирев (В.Търново)

Ф2

Александър Иванов (Пловдив)

Ф25

Любомир Калчев (София)

Ф3

Добротич Андреев (София)

Ф26

Радко Александров (Видин)

Ф4

Александър Кипров (София)

Любен Пенчев (Русе)

Ф27

Сабина Карапчанска (Сливен)

Ф5

Добротич Андреев (София)

Ф28

Зия Нухов (Разград)

Ф6

Георги Сапунджиев (София)

Ф29

Румен Ташков (Враца)

Ф7

Демир Демирев (с.Аврен)

Ф30

Петър Василев (Плевен)

Ф8

Нешо Нешев (Ст.Д.)

Любомир Пипков (София)

Ф31

Румен Ташков (Враца)

Ф9

Петър Милков (Свищов)

Ф32

Спас Спасов (София)

Ф10

Стефан Сергиев (Перник)

Ф33

Румен Ташков (Враца)

Ф11

Константин Константинов (Стара Загора)

Ф34

Димитър Костакиев (София)

Ф12

Люлин Радулов (София)

Ф35

Искрен Димов (София)

Ф13

Константин Константинов (Стара Загора)

Ф36

Иля Христов (София)

Ф14

Атанас Константинов (Сандански)

Ф37

Иля Христов (София)

Ф15

Димитър Карапчански (Сливен)

Иван Иванов (Шумен)

Ф38

Красимир Бочев (Враца)

Ф16

Яне Гелемеров (Перник)

Ф39

Николай Колев (В.Търново)

Ф17

Мартин Маринов (Враца)

Ф40

Александър Давидов (Монтана)

Ф18

Теньо Тенев (Стара Загора)

Ф41

Александър Гавазов (Ямбол)

Ф19

Димитър Кръстанов (София)

Ф42

Радко Александров (Видин)

Ф20

Стоян Ванков (Сливен)

Ф43

Стоян Петков (Сливен)

Ф21

Йордан Димитров (София)

Ф44

Добри Семов (Сливен)

Ф22

Любен Фотев (Сливен)

Ф45

Борислав Калчев (София)

Ф23

Николай Нинов (Пазарджик)

Ф46

Никола Антонов (София)