Завърши 8 ДИП по ускорен кореспондентен шах. Победител с отличния резултат 5 т. от 7 партии стана Александър Давидов. Голяма борба се разви за останалите призови места. Втори  с 4 т. ( SB 13,5) стана Милен Петров. Трети и четвърти станаха Тошко Кирков и Деян Давидов също с по 4 т. ( SB 13,25, реми в личната среща, Тошко е играл с черните). По-нататък следват Ивайло Гаврилов, Любен Симеонов, Данаил Димитров и Димитър Гаврийски.