През м.юни 2012 стартират Прелиминарите на 5th Webchess Open Tournament.
Турнирът се провежда в 3 етапа: Прелиминари, Полуфинали и Финал. Прелиминарите се играят на Сървъра или по пощата в групи от по 7 състезателя (6 партии). Само победителите в групите продължават напред.
Заявките трябва да съдържат имената на състезателя, ICCF ID, текущ рейтинг и E-mail адрес. Позволено е участието в повече от една секция. Новите играчи (без ICCF ID  или които нямат играни партии, важащи за рейтинг) имат право на безплатно участие в една секция. Таксата за участие е 15 лв. Заявките изпращайте не по-късно от 25.04.2012 на Александър Парушев - altepar@bgnet.bg (желателно с копие до alteparchess@gmail.com).
Повече подробности можете да видите на http://www.iccf-webchess.com/Message.aspx?message=410