На 19 април в уютната конферентна зала на хотел Шато Монтан в град Троян от 10.00 часа се проведе редовното отчетно-изборно събрание на БФКШ. Присъстваха делегати от 11 клуба (от 16 членове на БФКШ), както и много любители и гости от цялата страна. Почетни гости на събранието бяха изпълнителният директор на БФ по шахмат г-н Николай Велчев и отговорникът за спорта на община Троян г-н Тодор Комитов, които наградиха с купи, медали, грамоти и плакети състезателите, постигнали международни успехи и призови класирания в състезания от вътрешния календар на БФКШ. Николай Велчев поздрави присъстващите от името на Българска федерация по шахмат, а г-н Тодор Комитов поднесе приветстие от кмета на Община Троян г-жа Донка Михайлова, в което изтъкна грижите, които се полагат за шахмата в Троян и готовността да се подпомага и в бъдеще този важен за интелектуалното израстване на нацията ни спорт.
Общото събрание бе открито от президента на федерацията Петьо Маринов. За председател на събранието беше избран проф.Георги Сапунджиев. Делегатите и гостите бяха запознати с дейността на федерацията за отчетният период 25 август 2012-18 април 2015. Председателя на Контролният съвет адв.Венцислав Нинов определи дейността и отчетността като законосъобразна и целесъобразна. Докладите на УС и на КС бяха гласувани и приети единодушно. Бяха извършени корекции в устава, като се промени мандатността на УС от 3 на 4 години. След това се пристъпи към избор на президент и управителни органи на федерацията. В законоустановения срок в УС на БФКШ беше постъпила само една кандидатура – тази на досегашния президент Петьо Маринов. Председателят на комисията по избора г-н Борислав Калчев прочете резултатите. Делегатите единодушно покрепиха Петьо Маринов за нов управленски мандат. Вече от трибуната, новият стар президент на федерацията предложи своя екип, който беше избран единодушно. За членове на УС на БФКШ бяха избрани Георги Сапунджиев, Николай Йорданов, Деян Димитров, Тошко Кирков, Красимир Бочев, Ваньо Стойнов, Александър Парушев и Симеон Винчев. За председател на КС беше избран Венцислав Нинов, а за членове д-р Атанас Мърмаров и Васил Василев. С званието майстор на спорта по кореспондентен шахмат бяха удостоени Стамат Петков и Емил Малчев – носители на Купа България и Васил Василев – шампион на България за 2014 година. Президентът на федерацията Петьо Маринов от трибуната декларира приоритетите на БФКШ, а именно: провеждане на нов конгрес на ИКЧФ в България , участие на БФКШ в съвместни проекти с БФШ , както и предприемане на осезаеми мерки за увеличаване на членската маса на федерацията. Повечето делегати споделиха, че престоят им в Троян е бил както приятен, така и ползотворен, и че се надяват и занапред БФКШ да затвърди както добрите контакти с БФШ, така и международните си успехи.