БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

П Р О Т О К О Л 27

Днес, 24 януари 2013 ч. от 20.00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Тошко Кирков, Александър Парушев, Ваньо Стойнов , Красимир Бочев.

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01. Финансов отчет

Докладва : Петьо Маринов

02.Отчет на Красимир Бочев във връзка с точките на клубовете

Докладва : Красимир Бочев

03.Изготвяне на правила на Арбитражна комисия

Докладва : Ваньо Стойнов

04.Други

* домакинство на конгрес на ИКЧФ през 2015 година

* участие на Ат. Куртенков в межд.турнир

РЕШЕНИЯ :

По т.1 Към 2012 година са изчистени всички задължения към ИКЧФ. Съгласно договора на БФКШ с МФВС са закупени от БФШ 10 шахматни комплекта, 2 електронни часовника и един дървен часовник – тип Гарде. Съгласно изискване на банка ДСК АД ,сметката на БФКШ е променена. Молим председателите на клубове – членове на БФКШ да имат това в предвид при превеждане на пари по сметката на федерацията.

По т.2 УС приема отчета на Красимир Бочев

По т.3 УС отлага вземането на решение по приемане на Правила на Арбитражната комисия по желание на нейният председател.

По т.4

*Президента на БФКШ информира ,че се водят разговори в напреднала фаза ,за провеждане на нов конгрес на ИКЧФ в България през 2015 г.Място на провеждане к.к Златни пясъци или к.к.Слънчев бряг.В момента се работи за осигуряване на финансирането.БФКШ има пълна подкрепа от борда на директорите на ИКЧФ и президента Ерик Рух. През м.март почетният Президент на ИКЧФ Алън Боруел ще бъде в България за уточняване на детайлите относно конгреса.

*УС заменя по негово желание Атанас Куртенков в международен турнир с IM Александър Давидов

УС насрочва дата за следващо събрание – 14 март 2012 г от 20.00 ч.

Заседанието беше закрито в 21.30 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)