Archive for юни, 2023

ОС на БАКШ

понеделник, юни 5th, 2023

УС, на основание чл. 18 от Устава на сдружението, свиква отчетно Общо събрание на БАКШ, което ще бъде проведено на 23 юни 2023 г. от 16.00 ч. в Плевен. При липса на кворум събранието ще започне в 17.00 ч. при същия дневен ред.
От 13.00 ч. в хотел Ростов - Плевен ще започне церемония по награждаване на призьори от ДСК и МСК за 2022 година. Дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на БАКШ за 2022 година
2. Приемане на Отчет за дейността на БАКШ за 2022 година
3. Приемане на План и програма за дейността на БАКШ за 2023 г.
4. Приемане на бюджет на сдружението за 2023 г.
5. Разни.
Всеки кореспондентен шахматист да се чувства поканен на събранието!

БФКШ
База данни
Партньори


Архиви
Категории
ICCF
Форум
Шах форум
За България
Абонирай се!

d=document; d.write('Tyxo.bg counter<\/a>'); //-->