Archive for декември, 2013

УС на БФКШ от 27.12.2013

понеделник, декември 30th, 2013

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008

П Р О Т О К О Л № 32

Днес, на 27.12. 2013 г., от 19.30 ч. се проведе заседание на Управителния съвет /УС/ на „Българската федерация по кореспондентен шах 2008” /”БФКШ 2008”/.

Присъстваха членовете на УС Петьо Маринов, Тошко Кирков, Красимир Бочев, Николай Йорданов, Георги Сапунджиев, Ваньо Стойнов, а Васил Илиев, Ал.Парушев и Евтим Стефанов не присъстваха по извинителни причини. Специално поканени бяха Симеон Винчев и Златин Стоянов.

Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вътрешен календар на БФКШ 2008

Докладва Петьо Маринов.

2. Външен календар на БФКШ 2008

Докладва Петьо Маринов

3. Приемане на НАРЕДБА 2014

Докладва Георги Сапунджиев

4. Приемане на Бюджет 2014

Докладва Петьо Маринов

Заседанието на УС беше открито от неговия Председател г-н Петьо Маринов.

По т. 1 от дневния ред докладва Петьо Маринов.

Петьо Маринов : Получих 2 писма от г-н Милен Петров. В първото писмо ,което стана достояние на всички кореспондентни шахматисти Милен Петров отправя критика към УС и по специално към отговорника за вътрешният календар за неполучен отговор на подадена заявка за участие в турнир. Неприемливо е за мен да се губи връзката между УС и кореспондентните шахматисти. Отсега нататък отговорниците за вътрешният и външният календар ще трябва писмено да аргументират одобрените и неодобрените заявки за даден турнир. Парушев е прекалено натоварен, както с вътрешният така и с външният календар и явно трябва да се делегира отговорност и на други членове на УС.

Ваньо Стойнов : Предлагам УС да се извини на г-н Милен Петров за получилото се недоразумение и в бъдеще да не се допускат подобни пропуски.

Георги Сапунджиев : Предлагам ако броят на отборите участващи в ДОП е до 5 включително , състезателите да играят по 2 партии.

След дебати УС взе следните решения :

1.1 УС поднася своите извинения на г-н Милен Петров. Поради отсъствието на г-н Парушев и с оглед предстоящите празници и невъзможността за получаване на бърза информация по случая от г-н Парушев , възлага на Петьо Маринов да изиска и изпрати нужният отговор до г-н Милен Петров.

1.2 Приема единодушно предложението на Георги Сапунджиев . Това предложение влиза в сила веднага и ще бъде допълнено в НАРЕДБА 2014.

По т. 2 от дневният ред

Николай Йорданов : Преди години ни беше приоритет вътрешният календар. Изготвихме отлична наредба ,която е съобразена с изискванията на Министерството на спорта. Но ситуацията е вече много различна .Ако искаме да получаваме финансиране от Министерството на спорта , трябва да обърнем сериозно внимание върху външният календар и това да ни стане приоритет.

Петьо Маринов : Федерацията участва и ще участва в проекти за финансиране.Това е пътят и ние ще го следваме. Бих искал да се ангажирам лично с външният календар до следващото ОС.

УС одобри Петьо Маринов за отговорник за външният календар до следващото ОС.

По т.3 от дневният ред

УС приема единодушно НАРЕДБА 2014 , с направените допълнения.

По т.4 от дневният ред.

УС приема единодушно Бюджет 2014

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на УС на „БФКШ 2008” г-н Петьо Маринов закри заседанието в 21.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „БФКШ 2008”: /п/

/Петьо Маринов/

Весели коледни и новогодишни празници

понеделник, декември 23rd, 2013

УС на БФКШ желае весели Коледни и Новогодишни празници на всички български шахматисти !

EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2014,ANNOUNCEMENT OF PRELIMINARIES

сряда, декември 11th, 2013

Състезатели с рейтинг под 2100, без ICCF-рейтинг и нови играчи в ICCF могат да вземат участие в Open round на Европейския шампионат. Играе се в групи от по 7 играча. Начало - 01.01.2014. Такса за участие 10 лв. Моля желаещите да участват в тези турнири да изпратят заявките си (след заплащане на таксата за участие!) до Александър Парушев на адрес altepar@bgnet.bg - желателно с копие до alteparchess@gmail.com . В заявките трябва да пишете имената си, както фигурирате в ИКЧФ, ICCF ID, текущ рейтинг и E-mail адрес.

  

Успех и признание за наши състезатели

вторник, декември 10th, 2013

В турнира “70 години кореспондентен шах в България” нашият състезател Симеон Винчев покри норма за SIM. Да му е честита и да бъде поредната стъпка към нови, още по-големи успехи!

Международно признание получи нашият кореспондентен шах в лицето на шампиона ни Никола Антонов. В списанието на Италианската Федерация по кореспондентен шах ще излезе статия за него, както и коментирани негови партии. Честито!

  

Нови турнири

вторник, декември 10th, 2013

Състезатели с рейтинг между 2200 и 2375 могат да вземат участие в I Междузонален Индивидуален Турнир. Играе се в групи от по 9 играча. Турнирът е без такса за участие. Повече подробности можете да видите на адрес http://www.iccf-webchess.com/Message.aspx?message=618.

Състезатели с рейтинг между 2100 и 2199 могат да вземат участие в Предварителния кръг на Европейския Индивидуален шампионат - Сървър. Играе се в групи от по 11 играча. Такса за участие 15 лв. Повече подробности можете да видите на адрес http://www.iccf-webchess.com/Message.aspx?message=611.

Моля желаещите да участват в тези турнири да изпратят заявките си по най-бързия възможен начин (За ЕИТ-С след заплащане на таксата за участие!) до Александър Парушев на адрес altepar@bgnet.bg - желателно с копие до alteparchess@gmail.com . В заявките трябва да пишете имената си, както фигурирате в ИКЧФ, ICCF ID, текущ рейтинг и E-mail адрес.

   

БФКШ
База данни
Партньори


Архиви
Категории
ICCF
Форум
Шах форум
За България
Абонирай се!

d=document; d.write('Tyxo.bg counter<\/a>'); //-->