Archive for август, 2012

ІІІ-то ДИП по УСКОРЕН ШАХ

сряда, август 29th, 2012

Завършили партии от 1 август до 30 август 2012 г.

Добри Семов - Васил Димитров 1-0

Деян Димитров - Любен Симеонов 1-0

Деян Димитров - Златин Стоянов 1-0

Атанас Куртенков - Райчо Веселинов 1-0

Благовест Ваклинов - Златин Стоянов 1-0

Атанас Куртенков - Димитър Гаврийски 1-0

Васил Василев - Любен Симеонов 1-0

Кремена Росенова - Деян Димитров 1-0

Анка Куртенкова - Димитър Гаврийски 1-0

Атанас Куртенков - Любен Симеонов 1-0

Бранимир Белчев – Кремена Росенова 1-0

Райчо Веселинов – Васил Димитров 0-1

Райчо Веселинов Добри Семов 0-1

Златин Стоянов - Атанас Куртенков ½ - ½

Любен Симеонов - Тошко Кирков½ - ½

Любен Симеонов - Райчо Веселинов ½ - ½

Атанас Куртенков - Деян Димитров ½ - ½

Димитър Гаврийски - Златин Стоянов ½ - ½

Анка Куртенкова - Златин Стоянов ½ - ½

Анка Куртенкова - Деян Димитров ½ - ½

Тошко Кирков - Деян Димитров ½ - ½

Бранимир Белчев – Анка Куртенкова ½ - ½

Златин Стоянов - Тошко Кирков ½ - ½

Общо завършили 70 партии

Съдия на турнира Георги Сапунджиев IA ICCF

3-ти мандат за Петьо Маринов

неделя, август 26th, 2012

Петьо Маринов е избран за 3-ти мандат за Президент на БФКШ

За плевенчанина гласуваха 14 шахматни клуба , а опонента му гм Николай Нинов получи едва 3 гласа

На 25 август 2012 г. от 11.00 часа в конферентна зала на хотел Ростов, град Плевен се проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание на БФ по кореспондентен шахмат. Присъстваха делагати от 17 клуба, от общо 19 членове на БФКШ.

Специални гости на откриването бяха кмета на Плевен Проф.Д-р Димитър Стойков и председателят на ОС Плевен – Дарин Ангелов, които наградиха призьорите от първенствата от вътрешният и международният календар на Федерацията. Плакети и дипломи за заслужили майстори на спорта по кореспондентен шах получиха Георги Сапунджиев , Димитър Карапчански и Александър Куртенков , а за майстори на спорта – Светла Йорданова, Никола Антонов , Борислав Калчев и Атанас Куртенков . Играч на 2011 година стана гм Валентин Йотов от Плевен.

От страна на БФКШ , президента на федерацията Петьо Маринов награди с уникални шахматни комплекти от мача за световната титла Топалов-Ананд , първите мъже на Плевен. Проф.Д-р Димитър Стойков получи плакет ,с който се награждава Община Плевен „За заслуги в развитието на кореспондентният шахмат в България „.

В приветствието си към кореспондентните шахматисти кмета на Плевен Проф.Д-р Димитър Стойков обяви ,че самият той има афинитет към шахмата и има сериозни успехи срещу компютърни програми, което заслужи аплодисментите в залата.

Председателят на събранието Проф.Сапунджиев откри събранието и покани президента на БФКШ да представи отчета на УС на БФКШ за периода 2009-2012. След това председателят на КС Петко Петков прочете своят доклад за финансовата дейност на федерацията .Бяха приети единодушно отчетите на УС и КС на БФКШ. Бяха направени промени в Устава на БФКШ , като бяха увеличени членовете на УС от седем на девет.

Безспорно най-важната точка от дневният ред на събранието беше избора на президент и ръководни органи на федерацията.

Бяха представени две кандидатури – на досегашният президент Петьо Маринов и на един от най-силните кореспондентни шахматисти ГМ Николай Нинов от Пазарджик. Кандидатите изложиха своите програми и отговаряха да въпроси от делегатите. Събранието протече в коректен дух и без излишни емоции. Гласуването беше тайно. След преброяването на бюлетините стана ясно, че за Петьо Маринов са гласували 14 шахматни клуба , а за опонента му гм Николай Нинов - 3 шахматни клуба.

Така за 3-ти пореден мандат за Президент на БФКШ е избран Петьо Маринов.

Новият президент предложи управителен съвет в състав : Георги Сапунджиев-вицепрезидент , Александър Парушев – секретар , Николай Йорданов ,връзки с клубовете , Евтим Стефанов – връзки с неправителствени организации и проекти , Васил Илиев – детско-юношески шахмат ,Тошко Кирков – Етична комисия , Ваньо Стойнов –администратор и Красимир Бочев –точкуване към МФВС и Контролен съвет в състав : председател адв.Венцислав Нинов и членове д-р Атанас Мърмаров и Илия Кръстев.

„Днес спечели българският кореспондентен шахмат ! Делегатите на ОС дадоха една много точна оценка за работата на УС през последните години. Благодаря на всички за подкрепата .Ще се постарая да оправдая както и досега Вашето доверие !” Петьо Маринов

УС на БФКШ

петък, август 24th, 2012

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

П Р О Т О К О Л 22

Днес, 23 август 2012 ч. от 19.30 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Георги Сапунджиев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Николай Йорданов .

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01.Отчет на УС на БФКШ за периода от 25 август 2009 до 25 август 2012

Докладва : Петьо Маринов

02.Избор на Мандатна комисия

Докладва :Георги Сапунджиев

03.Утвърждаване на разходите за провеждане на ОС

Докладва : Петьо Маринов

04.Приемане на бюджет на БФКШ за 2012 г.

Докладват : Георги Сапунджиев и Петьо Маринов

РЕШЕНИЯ :

По т.1 УС на БФКШ обсъди и утвърди представеният отчет за дейността на БФКШ за периода 25 август 2009 – 25 август 2012

По т.2 УС прие следният състав на Мандатна комисия за ОС на БФКШ

Председател : Тошко Кирков , членове Светла Йорданова и Чавдар Андреев

По т.3 Петьо Маринов представи план-сметка за разходите по провеждане на Отчетно –изборното събрание на 25 август 2012 в Плевен. УС утвърждава така направените разходи.

По т.4 УС на БФКШ приема предложеният бюджет за 2012 година без изменения.

Заседанието беше закрито в 22.00 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)

ОТЧЕТ 2009-2012

петък, август 24th, 2012

ОТЧЕТ

НА УС НА БФКШ

ЗА ПЕРИОДА 2009-2012 ГОДИНА

Уважаеми колеги , скъпи кореспондентни шахматисти и приятели,

Тригодишният мандат на УС на БФКШ изтече. На общите събрания на Федерацията през 2010 и 2011 г. в София и Плевен ние направихме отчет на постигнатите резултати и проблемите, които съпътстваха нашата работа през първите две години от този мандат. По тази причина днес представяме на вашето внимание обстоен анализ за работата на Управителния съвет от м. август 2009 г. до м. август 2012 г., като може да се смята, че докладите от миналогодишните общи събрания са неразделна част от материалите, характеризиращи цялостната дейност на ръководството на федерацията през последните 3 години.

Периодът август 2009 г. - август 2012 беше един от най-успешните за българския кореспондентен шахмат. Какво ни дава основание и увереност да смятаме така?

На първо място - Българската федерация по кореспондентен шахмат и нейните представители - деятели и състезатели, завоюваха ново високо признание сред кореспондентния шахматен елит в света. .

През отчетният период продължи плодотворното сътрудничество на Българската Федерация по кореспондентен шахмат с ръководството на ИКЧФ. Бяха обсъдени редица цели и проблеми. Нещо повече , ръководството на ИКЧФ - в лицето на президента Ерик Рух - предложи домакинство на България за провеждане на втори конгрес на ИКЧФ ! Факт, достатъчно ясно показващ нарасналия имидж на БФКШ. Няма съмнение, че в следващите години новото ръководство на Федерацията ще продължи тази вече установена добра традиция България да кандидатства и да печели (!) домакинства на конгреси и шахматни мероприятия по кореспондентен шахмат.

БФКШ се утвърди като всепризнат организатор на международни състезания; нашите шахматисти с успех отстояваха водещите си позиции в световния кореспондентен шахмат Ярко доказателство за авторитета на БФКШ е факта че получихме покани за приятелски срещи от федерациите на Испания , Финландия , Франция , Канада и Холандия ! Не бяха малко и контактите, които бяха установени през годината с представители на другите европейски шахматни федерации. Те имаха за цел да осигурят подкрепа на делегатите на нашата страна при вземане на решения на конгресите на ИКЧФ. За съжаление бяха допуснати и някои пропуски в тези взаимоотношения. Получихме запитване от дългогодишните наши приятели - президентът на Руската федерация по кореспондентен шахмат г-н Сергей Гродзенски и президента на Испанската Федерация по кореспондентен шахмат Йозеп Меркадал , защо за участие в мемориалите, организирани от БФКШ, поканите не са изпратени до Руската Асоциация и Испанската Федерация, а до отделни състезатели. В резултат на това нито един български шахматист не бе поканен в международни турнири, организирани от Руската Асоциация.

На второ място - стабилизирания вътрешен спортен календар. Организационното и финансовото укрепване на шахматните клубове и успехите на Федерацията зависят преди всичко от стабилността и активността на шахматните клубове, защото от една страна чрез тях тя реализира своята програма, а от друга - самите те със своята активност и инициативност обогатяват спортния календар, спомагат за неговата реализация, подготвят кадрите за националните отбори и за управляване на шахматното ни движение.Създаде се нормативна база за стартиране на първенствата от вътрешният календар .По подобие на ИКЧФ за първи път през отчетният период се организират и провеждат ДИП по ускорен шах , блиц и ветерани.

Към настоящия момент в Българската Федерация по кореспондентен шахмат членуват 19 клуба, които участват по различен начин в проявите на Федерацията. Участието на техните представители в държавните индивидуални и отборни първенства им носи точки, според броя на които те се класират и участват в разпределението на държавната субсидия.

Като успех за кореспондентният шахмат в България може да се счита фактът, че Петьо Маринов беше избран в ръководството на БФ по шахмат и като член на комисията ШАХ в училище. Какво по-добро от това да се създадат предпоставки за участието на млади хора в кореспондентният шахмат ! Искаме да Ви уверим, че УС на БФКШ работи много усилено в тази насока. Един от главните приоритети пред новото ръководство трябва да бъде именно увеличаване на членската маса на БФКШ. За това много ще помогне и предстоящото навлизане на шахмата като изучаван предмет в училище. Трябва да се действа паралелно и целенасочено с ръководството на БФШ в тази насока. Новото ръководство на БФКШ трябва да подпомогне треньорите и председателите на клубове, които работят с подрастващи кореспондентни шахматисти. Да се предприемат стъпки за участието на млади шахматисти в първенства под егидата на ИКЧФ. В заключение на този раздел трябва да се подчертае основното, което трябва да бъде заложено в работата на федерацията с подрастващите: да научим децата да мислят чрез шахматната игра. Тези, които искат да стават състезатели, те ще продължат усъвършенстването си в шахматните клубове по кореспондентен шахмат. Но всички, които веднъж са се докосвали до шахматните фигури, които са сядали зад шахматната дъска, са запомнили за цял живот, че преди да направиш каквато и да е решаваща стъпка в живота си, трябва добре да я обмислиш, да оцениш нейните последици.

Можем със задоволство да отбележим, че през отчетният период държавните индивидуални и отборни първенства преминаха отлично и дадоха възможност на състезателите да разкрият в пълна степен своите възможности. Голяма част от първенствата от вътрешния календар се играха на сървъра на БФКШ.

Специални благодарности на г-н Ивайло Иванов за неговото своевременно съдействие при възникналите проблеми със сървъра, предоставен безвъзмездно за ползване на БФКШ от неговата фирма. Все още сървъра има определени недостатъци, които г-н Иванов любезно ни информира ,че ще бъдат отстранени в най-кратки срокове.

На трето място - това е стабилното финансово състояние на Федерацията.

Приходите на БФКШ са свързани с картотеки на състезатели, такси за участие в международни турнири, членски внос на клубовете и други.Основните разходи са свързани с такси към ИКЧФ , преводи за участие на наши състезатели в международни турнири,разходи за купи,плакети и медали .Общите приходи за отчетният период са 18 074.80 лв.,а разходите 13842.18 лв. Наличност 4232.62 лв.

Големите шахматни успехи и прояви, организирани и проведени от БФКШ, дадоха възможност да бъдат акумулирани финансови средства от Министерството на спорта, както за дейност на Федерацията, така и за финансово подпомагане на спортните клубове. Вече имаме възможност да организираме лагер-сборове за подготовка на Олимпийският отбор – жени , както и за подобряване на материално–техническата база на БФКШ.

.

За развитието на шахмата от решаващо значение са съдийските кадри. В момента в България има едва няколко съдии по кореспондентен шахмат и само един съдия на ИКЧФ ! Факт, които налага да бъдат предприети нужните мерки и в тази насока.

През отчетният период бяха организирани и проведени следните турнири от вътрешният календар на БФКШ :

 1. Държавни индивидуални първенства – финали

1.1. 44-ти финал * старт 1.11.2009 15 участника

1. Добри Семов

2. Николай Йорданов

3. Стоян Петков

1.2. 45-ти финал * старт 1.10.2010 15 участника

1. Борислав Калчев

2. Стоян Петков

3. Димитър Везелов

1.3. 46-ти финал * старт 1.10.2011 15 участника

Незавършен 1. Никола Антонов

 1. Държавни индивидуални първенства – полуфинали

Забележка: Посочени са играчите, класирали се за финала.

2.1. 149 ПФ * старт 26.5.2010 10 участника

1. Златин Стоянов

2. Никола Антонов

3. Александър Парушев

2.2. 150 ПФ * старт 11.8.2010 10 участника

1. Емил Петков

2. Бойко Цонев

3. Данаил Димов

2.3. 151 ПФ * старт 25.8.2010 9 участника

1. Никола Антонов

2. Любен Симеонов

3. Деян Давидов

2.4. 152 ПФ * старт 15.4.2011 16 участника

1. Васил Василев

2. Тошко Кирков

3. Пламен Стефанов

4. Стефан Василев

2.5. 153 ПФ * старт 15.7.2011 9 участника

1. Васил Василев

2. Александър Монов

3. Стефан Василев

2.6. 154 ПФ * старт 10.9.2011 8 участника

1. Боби Доросиев

2. Бойко Цонев

3. Васил Василев

2.7. 155 ПФ * старт 15.4.2012 14 участника

Незавършен

2.8. 156 ПФ * старт 5.6.2012 9 участника

Незавършен

2.9. 157 ПФ * старт 15.8.2012 8 участника

Незавършен

 1. Купа България „Никола Бахаров”

** (полуфинал 149) Златин Стоянов

** (полуфинал 152) Васил Василев

** (полуфинал 155) - незавършен

 1. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах

4.1. І-во ДИП УШ * старт 20.5.2010 11 участника

1. Красимир Бочев

2. Петьо Маринов

3. Бранимир Белчев

4.2. ІІ-ро ДИП УШ * старт 20.5.2011 11 участника

1. Маргарита Бочева

2. Златин Стоянов

3. Стоян Петков

4.3. ІІІ-то ДИП УШ* старт 15.5.2012 15 участника

незавършен

 1. Държавни индивидуални първенства по блиц

5.1. І-во ДИП блиц * старт 1.9.2010 10 участника

1. Стоян Петков

2. Александър Давидов

3. Тошко Кирков

5.2. ІІ-ро ДИП блиц * старт 1.9.2011 12 участника

1. Боби Доросиев

2. Любен Симеонов

3. Васил Василев

 1. Купа ветерани

6.1. І-ви турнир * старт 27.10.2010 9 участника

1. Добри Семов

2. Тошко Кирков

3. Александър Давидов

6.2 ІІ-ри турнир * старт 2.7.2011 7 участника

незавършен

6.3 ІІІ-ти турнир * старт 2.7.2012 9 участника

Незавършен

 1. Държавни отборни първенства

7.1. ХІ ДОП * старт 1.9.2009 12 отбора

1. ШК „Карапчански” Сливен

1. Йончо Калчев

2. Искрен Димов

3. Сабина Карапчанска

4.Симеон Винчев

2. ШК „Враца” Враца

1. Красимир Бочев

2. Пламен Стефанов;

3. Данаил Димов;

4. Маргарита Бочева

3. ШК „Темп” Сливен

1. Златин Стоянов

2. Добри Семов

3. Любен Фотев

4. Стоян Петков

Победители по дъски:

1.Борислав Калчев ШК Верила Дрен

2. Искрен Димов ШК „Карапчански” Сливен;

3. Йордан Димитров ШК „Орловец” Габрово

4. Маргарита Бочева ШК „Враца” Враца

7.2. ХІІ ДОП * старт 1.11.20010 9 отбора

1. ШК „Темп” Сливен

1. Златин Стоянов

2. Добри Семов

3. Стефан Василев

4. Стоян Петков

2. ШК „Орловец” Габрово

1. Валентин Минчев

2. Николай Йорданов

3. Йордан Димитров

4. Емил Петков

3. ШК „Карапчански” Сливен

1. Бранимир Белчев

2. Кремена Росенова

3. Никола Антонов

4. Александър Монов

Победители по дъски:

1. Златин Стоянов ШК „Темп” Сливен

2. Борислав Калчев ШК Хармония Шабла

3. Никола Антонов ШК „Карапчански” Сливен

4. Стоян Петков ШК „Темп” Сливен

7.3. ХІІІ ДОП * старт 1.11.2011 9 отбора

Незавършен

Активно е участието на нашите състезатели в международните турнири.

През отчетният период бяха организирани и проведени следните турнири от международният календар на БФКШ :

 1. ХVІІІ Олимпиада ИКЧФ (полуфинал) *старт 10.9.2009

VІІІ място

Състав по дъски: SIM Йончо Калчев, GM Валентин Йотов, SIM Георги Сапунджиев, SIM Искрен Димов, IM Спас Спасов,

Мс Румен Ангелов.

 1. ХІХ Олимпиада ИКЧФ по пощата (полуфинал) *старт 10.3.2011 незавършен

Състав по дъски: GM Николай Нинов, GM Валентин Йотов, мс Красимир Бочев, IM Симеон Винчев

 1. ІХ Олимпиада (финал) жени *старт 10.10.2011

незавършен

Състав по дъски: LGM Светла Йорданова, Ива Виденова, LGM Маргарита Бочева, Адриана Николова.

 1. ІХ Европейско отборно първенство *старт 15.7.2011

незавършен

Състав по дъски: SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, Румен Ангелов, Красимир Бочев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Петьо Маринов, Спас Спасов.

 1. ІV Дунавска купа (Мемориал П.Дармограй)

*старт 1.2.2012

незавършен

Състав по дъски: IM Борислав Калчев, IM Симеон Винчев, Бранимир Белчев, Никола Антонов, Валентин Минчев, IM Александър Давидов.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРИЯТЕЛСКИ МАЧОВЕ

1. България – Испания *старт 10.12.2009 * 32 дъски

Резултат 32.5 -31.5 за България

2. България – Финландия *старт 1.12.2010 * 20 дъски

Резултат 20.5 -19.5 за България

3. България – Франция *старт 1.11.2011 * 20 дъски

Незавършен

4. България – Канада *старт 12.3.2012 * 16 дъски

незавършен

5. България – Холандия *старт 1.9.2012 * 30 дъски

Незавършен

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БФКШ

 1. Мемориал „Георги Попов” *старт 31.3.2010

Победител Валентин Йотов – покрил норма за гросмайстор

Димитър Карапчански (ІV място) – покрил норма за старши международен майстор

Александър Гавазов (V място) – покрил норма за международен майстор и бал за старши международен майстор

Събина Карапчанска – покрила бал за старши международен майстор

 1. Мемориал „Иля Христов” *старт 31.3.2010

Златин Стоянов (V-то място) и Симеон Винчев (VІІ място)

покрили норма за международен майстор

 1. Мемориал „Емил Карастойчев” *старт 3.2.2011

Златин Стоянов (ІІ-ро място) – покрил норма за старши международен майстор

Борислав Калчев (ІІІ-то място) – покрил норма за международен майстор и бал за старши международен майстор

 1. Мемориал „Никола Бахаров” *старт 3.2.2011

незавършил

СВЕТОВНА КУПА ЗА ВЕТЕРАНИ

Активно е участието на състезателите от старата генерация в световните купи за ветерани , организирани от ИКЧФ , както следва :

 1. ІІІ Купа (четвърт финал) *старт 1.9.2010

Участват SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, IM Спас Спасов, Димитър Гаврийски, Любен Симеонов, Тошко Кирков.

 1. ІІІ Купа (полуфинал) *старт 15.5.2012

Участват SIM Георги Сапунджиев и IM Стефан Сергиев (победители в четвъртфиналите)

 1. ІV Купа (четвърт финал) *старт 1.9.2011

Участват SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, IM Спас Спасов, Димитър Гаврийски, Любен Симеонов, Тошко Кирков, Райчо Веселинов.

незавършен

 1. V Купа (четвърт финал) *старт 1.9.2012

Участват SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, Димитър Гаврийски, Любен Симеонов, Тошко Кирков, Райчо Веселинов, Веско Спасов, Александър Давидов. Димитър Кайтазки

Започва на 1.9.2012

По пропагандата на шахмата и издателската дейност на Федерацията

Беше направено не малко за съхраняване на шахматното наследство на БФКШ. На сайта могат да се намерят сканирани книжките „Кореспондентен шах”, издадени през годините.Пред новото ръководство стои нелеката задача да подготви, финансира и отпечата „Златна книга на българския кореспондентен шахмат”.

Започнахме и нов проект за качване на сървър на партиите от завършилите български турнири, които всеки желаещ може да си свали. Искаме това да стане традиция, с което тези партии ще останат за бъдещите поколения. Също така върви и подготовката на създаване на база от партии на българските кореспондентни шахматисти през годините. Сайтът на Федерацията се превърна в основен източник за информация за събитията в нашия шахматен живот.

За работата на Управителния съвет на БФКШ през отчетния период.

През отчетния период УС на БФКШ е провел 22 заседания, на които са обсъждани и приемани решения по всички въпроси, имащи пряко отношение към дейността на Федерацията. Периодично са разглеждани информации за хода на подготовката на големите шахматни прояви в страната, а след тяхното провеждане и за това как са преминали, какви проблеми са възникнали и какви слабости са допуснати. Всички членове на УС на БФКШ участваха активно в заседанията и мероприятията, организирани от Федерацията. Бяха провеждани открити заседания на УС, в които можеха да вземат участие водещи наши шахматисти. В хотел „Света гора” – В.Търново взеха участие Борислав Калчев, Никола Антонов, Валентин Минчев, Тончо Демирев, Симеон Винчев и представители на Ротари клуб. В София беше поканен председателя на ЦСКА – Васил Илиев. Цялостната дейност на Управителния съвет е достъпна за всички чрез интернет страницата на Федерацията.

На щат в БФКШ и по граждански договори във Федерацията не е работил никой. Всички членове на УС и помощните органи работеха и работят безвъзмездно за благото на любимия си спорт .

Уважаеми дами и господа, това е дейността на Българската Федерация по кореспондентен шахмат през отчетния период.

Благодаря ви за вниманието!

Плевен, 25.08.2012

„ТЕМП” СЛИВЕН – ОТНОВО ШАМПИОН

петък, август 24th, 2012

Завърши ХІІ-тото Държавно отборно първенство.

Класиране:

І място ШК „Темп” Сливен 14 мач точки; общо точки 21.5 т.

Състав (по дъски): Златин Стоянов; Добри Семов;

Стефан Василев; Стоян Петков.

ІІ място ШК „Орловец” Габрово 14 мач точки; общо точки 20 т.

Състав (по дъски): Валентин Минчев;Николай Йорданов; Йордан Димитров; Емил Петков

ІІІ място ШК „Карапчански” Сливен 11 мач точки; общо точки 19

Състав (по дъски): Бранимир Белчев; Кремена Росенова;

Никола Антонов; Александър Монов

Забележка: Отборът ШК „Хармония” Шабла има също 11 мач точки, но е на

четвърто място по втория показател - общият брой точки са 17.5.

Победители по дъски:

1. Златин Стоянов (ШК „Темп” Сливен) 6.5 точки (от 8 партии)

2. Борислав Калчев (ШК „Хармония” Шабла) 5 точки (от 8 партии)

3. Никола Антонов (ШК „Карапчански” Сливен) 5.5 точки (от 8 партии)

4. Стоян Петков (ШК „Темп” Сливен) 5.5 точки (от 8 партии)

Забележка: На ІІІ дъска Йордан Димитров (ШК „Орловец” Габрово) също има 5.5 т.,

но е на второ място по втория показател коефициентът Зьонеборг- Бергер

(Антонов - SB =17.75, а Йорданов - SB =17.25).

Съдия на турнира Георги Сапунджиев

Международен съдия на ИКЧФ

Официално питане от избирател до г-н Н. Нинов

понеделник, август 13th, 2012
Моля под писмото-отговор на Николай Нинов да бъде публикувано следното:
С огромна изненада прочетох името си сред хората, които г-н Николай Нинов вижда като бъдещи членове на оглавяван от него Управителен съвет, редом с г-дата Винчев и Антонов. С настоящото искам официално да заявя, че в качеството си на Председател на Шахматен клуб Етър и делегат на Общото събрание, което ще се проведе на 25.08.2012, ще подкрепя кандидатурата на г-н Петьо Маринов, нямам и не съм имал намерение да влизам в ръководен орган на БФКШ заедно с горепосочените господа Винчев и Антонов. Твърде много уважавам гросмайстор Нинов, за да го упреквам за замесването на името ми по подобен начин, но искрено се надявам грешката да бъде коригирана. С подобен текст се въвеждат в заблуда други делегати, подкрепящи кандидатурата за президент на Петьо Маринов. Липсата на регистрация не ми дава възможност да публикувам този текст на уебсайта на Никола Антонов, както и на форума на chessbgnet.org. Надявам се да го сторите вместо мен.
С уважение,
Николай Йорданов,
ШК Етър
Председател

Програми на Петьо Маринов и Николай Нинов

петък, август 10th, 2012

Уважаеми кореспондентни шахматисти , представяме на Вашето внимание програмите на двамата кандидати за Президент на БФКШ  - Петьо Маринов и Николай Нинов , както и част от ръководен екип с който смятат да работят в периода 2012-2015 година :

Програма за развитие на българският кореспондентен шахмат 2012-2015 г.

Петьо Маринов

През следващите години българският кореспондентен шахмат трябва да продължи своето възходящо движение.За целта е нужно , за успеха на нашите цели да бъдат привлечени максимален брой трезвомислещи хора ,които имат желание доброволно да работят за каузата на кореспондентният шахмат. През изминалите години бяха постигнати много важни и ключови успехи – учредяване на БФКШ , конгрес на ИКЧФ в България , Финансиране на БФКШ и шахматните клубове от Министерството на спортта.Неща, които бяха немислими в близкото минало. Но всички тези успехи са в историята. Основните приоритети пред новият УС трябва да бъдат от една страна подпомагане на шахматните клубове и деятели и от друга, увеличаване на членската маса на кореспондентните шахматисти с предлагането на кореспондентният шах по атрактивен начин.

Връзки със спортните клубове

1. Провеждане на ежегодни работни съвещания по области за запознаване на

място с проблемите на клубовете по кореспондентен шахмат и предприемане на конкретни мерки за тяхното решаване;

2. Подпомагане на шахматните клубове при кандидатстването им по

оперативни програми на отделни Министерства и Европейския съюз; МФВС вече определи работата по проекти като основен източник за финансиране на спорта. Всеки клуб трябва да се преориентира към тази дейност, защото такава е вече държавната политика.

3. Обсъждане с представители на Шахматните клубове всички идеи (които

могат да възникнат) за промени в системите на държавните първенства и другите

нормативни документи, които ще приема ОС на БФКШ през годините.

4. Гласност и публичност при разрешаването на всички шахматни въпроси.

Заседанията и дневният ред за редовните заседания на УС ще бъдат публикувани на сайта поне 2 седмици преди самото заседание .Така всеки председател на клуб ще има право по имейл да постави една седмица преди заседанието на УС на БФКШ проблемите, които го вълнуват, като предложи адекватното им разрешаване. Самото заседание на УС ще се провежда онлайн – по скайп, като заинтересованите председатели на клубове могат да присъстват на него и да

дискутират по дневния ред. Така ще бъдат удовлетворени интересите на всички,

стига те да се възприемат от останалите клубове като адекватни.

Популяризиране и съхранение на историята на кореспондентният шахмат

1. Да се създаде комисия, която да се занимава със систематизирането и

изучаването на шахматната ни история;

2. Да продължи допълването на шахматната база с партиите играни на финалите за индивидуално и отборно първенство и с избрани партии на шахматисти с принос към българския кореспондентен шахмат;

3. Да се насърчават и поощряват всички автори, които искат да напишат книги,

брошури, статии и др. свързани с нашето шахматно минало, или свои шахматни

мемоари. Федерацията да подпомогне максимално тяхното отпечатване и разпространение.

4.Да продължи издаването на списание Кореспондентен шах в електронен вариант

5. Да започне подготовката на „Златна книга на българския кореспондентен шахмат”, в която да има раздели за: най-заслужилите състезатели, деятели, съдии и организатори; най-добрите партии играни от българските кореспондентни шахматисти през години и т.н.

6.Популяризиране на кореспондентният шахмат с атрактивни

дейности, привличане на любители, шахматни шоу-програми и други.

Развитие на шахматните контакти с ИКЧФ и други шахматни федерации

1.Организиране и провеждане на приятелски срещи с водещи световни сили в кореспондентният шахмат.

2.Участие на български деятели на конгресите на ИКЧФ

3.Да се разгледа и коментира с представителни държавни органи възможността България да бъде домакин отново на конгрес на ИКЧФ

Подобряване на дейността на БФКШ

1.Да бъде назначен на обществени разноски, пиар на БФКШ, който да поддържа системни контакти с медиите.

2. да се активизира дейността на екипа поддържащ интернет страницата на

федерацията, като ежеседмично се дава информация за участието на български кореспондентни шахматисти в големи международни прояви.

3. Да бъде назначен нов счетоводен екип, при оптимални разходи за нарасналите нужди на федерацията.

4. Да се направи ново мотивирано предложение до Министерството на

спортта за по-активно финансово подпомагане на БФКШ и спортните клубове

5. Да се подготви и подпише споразумение с Националното сдружение на

общините в Република България (НСОРБ) за привличане на максимален брой кметове и

председатели на общински съвети към шахматната кауза, за подпомагане шахматната

дейност по кореспондентен шах на местните клубове.

6. Кореспондентният шахмат да се превърне в привлекателен и търсен продукт.

7.Да се приемат система от мерки за превенция и наказание на некоректни състезатели и за участие под чужди имена в турнири от вътрешният и външен календар.

ІХ. Стимулиране на шахматисти, треньори, деятели и шахматни клубове

1. УС на БФКШ да организира съревнование между шахматните клубове за

най-активна и целенасочена шахматна дейност, подпомагаща развитието на кореспондентният шахмат в страната. За целта да бъдат разработени критерии за оценка. Ежегодно да се обявява класиране, като най-добрите бъдат допълнително награждавани;

2. Ежегодно да се организира среща с най-добрите състезатели, треньори и деятели, на която УС на БФКШахмат да връчва свои специално изработени за целта отличия.

Екипа на Петьо Маринов включва : вицепрезидент Георги Сапунджиев и секретар Александър Парушев.

15 юли 2012 г.

Програма за развитие на кореспондентния шах в
България за периода 2012 – 2015
Гм Николай Нинов - кандидат за председател на БФКШ

Преобразуването на някогашния Съюз на кореспондентните шахматисти
във федерация бе огромна крачка напред. Но, при днешната напрегната
ситуация, набраната инерция може да бъде удържана преди всичко в
условия на единомислие и целенасочени действия - в унисон с девиза на
ICCF - по начина, по който бяхме обединени при обособяването на БФКШ.
1. Мерки за популяризиране на кореспондентната игра:
1.1. Обновяване на официалния сайт на федерацията;
1.2. Издаване на списание като орган на БФКШ, което, в тясна връзка с
уебстраницата, да служи за постоянен контакт между ръководството и
членуващите клубове;
1.3. Привличане на мощни генерални спонсори;
1.4. Активни контакти със сродни млади и амбициозни федерации;
1.5. Шумно рекламираната програма „Шах в училище” създава
благоприятни условия за привличане на множество млади хора към
кореспондентен шах онлайн; да се разработи план-програма за провеждане
на междуучилищни, междуградски и републикански състезания.
2. Вътрешни състезания
Постигането на договореност с Министерството на спорта за финансиране
е безспорно достижение, от което БФКШ и членуващите клубове са
длъжни с енергични действия да извлекат максимална полза. За целта:
2.1. Вътрешния календар да бъде организиран по начин, предполагащ
пълна ангажираност на клубовете, респективно предоставяне на
възможности за печелене на точки от всички;
1
2.2. Друга положителна стъпка е стартирането на съревнования с ускорени
и блиц контроли, които биха могли за в бъдеще да се провеждат като
отборни с индивидуални класирания по дъски, като всичко да се точкува;
2.3. Открито обсъждане от страна на УС на БФКШ на всяка идея или
проект, които биха подобрили подреждането на календара или в частност
функционирането на дадения клуб.
3. Стремеж към постигане на високи спортни постижения и
международни звания
Дейността на една федерация е неразривно свързана с резултатите на
международната сцена и те следва да бъдат основен критерий за нейната
оценка. А това означава за водещите ни шахматисти и представителни
тимове да се осигурят максимално добри условия за подготовка и участие:
3.1. Национални отбори
През последните години се забелязва тенденция на концентрация
изключително върху провеждане на приятелски мачове, но не бива да се
забравя, че ICCF не е FIFA с нейната ранглиста. Истински важните
постижения са на големите форуми като Олимпиади, световни и
европейски първенства и те трябва да са основна цел.
Българския кореспондентен шах има своите дълбоки традиции – предстои
честване на поредна годишнина от историческите сребърни медали на
7мата шахматна Олимпиада! А неотдавна и жените стигнаха до
вицешампионско звание, след като до самия край съхраняваха реални
шансове за титла.
Днес, въпреки значително засилената конкуренция, разполагаме с
потенциал за нови големи успехи. Женския национален отбор вече доказа,
че е достоен да стъпи на световния връх, докато при мъжете разполагаме с
четирима представители в топ 200, като няколко солидни играчи са готови
да ги дублират. Последното показва, че надеждите за добър резултат в
очертаващия се финал на 19та Олимпиада не са без покритие. Знае се, че
подобни възможности не се появяват често (за попадане сред най-добрите
са нужни години квалификации) и не бива да се подценяват. Затова:
2
3.1.1. Необходимо е категоризиране на националните формации, както
следва – на първо място Олимпиади и европейски шампионати, следвани
от регионални състезания като Купа Дунав – река на дружбата и
традиционните приятелски международни срещи;
3.1.2. Към всяко ниво да бъде назначен селекционер със съответен екип;
3.1.3. Да се определят ясни критерии за попадане в разширения
национален състав;
3.1.4. От първостепенно значение е да се подобри и разшири техническата
база за анализи.
3.2. Повишаване на квалификацията на българските шахматисти
Друг отличен начин за повишаване на спортното майсторство на
българските кореспондентни играчи е участието им в силни индивидуални
турнири. Показателен е наскоро приключилия Мемориал Гм Георги Попов
с блестяща победа на новия ни гросмайстор Валентин Йотов! Още трима
наши участници покриха норматива за SIM и заслужиха званието!
Очевидно организирането на подобни прояви имат важно значение за
развитието и популяризирането на кореспондентния шах у нас. Да се
потърсят спонсори, които да подпомогнат и насърчат провеждането на
нови престижни състезания.
Освен това да се стимулира участието на наши състезатели в
индивидуалните надпревари за европейски и световни шампионати. Да се
осигури трайно присъствие на републиканските отборни първенци в
Шампионската лига;
3.3. Оценяване на резултатите
Да се отдава необходимото внимание на ветераните на кореспондентния
шах у нас, допринесли през годините за популяризирането на играта.
Селекционерите на националните гарнитури периодично да предоставят
отчет за текущите и очаквани резултати.
В края на всяка календарна година да се определя десетка на най-добрите
кореспондентни състезатели, които да бъдат наградени.
08.08.2012г.

Екипа с който смята да работи Николай Нинов включва : вицепрезидент Димитър Карапчански и секретар Симеон Винчев

Успех на наш състезател

вторник, август 7th, 2012

С победата си над Crăciuneanu, Viorel нашият състезател Златин Стоянов покри норма за SIM в Мемориал “Емил Карастойчев”, в който завърши на престижното второ място.
Да му е честита и е стъпало за нови, още по-големи успехи!

УС на БФКШ

До председателите на клубове ,членове на БФКШ

неделя, август 5th, 2012

Уважаеми г-да Председатели , моля в срок до 19 август 2012 г. да изпратите до мен на и-мейл : petyomarinov@abv.bg всички въпроси и предложения , които желаете да бъдат разгледани на ОС на БФКШ на 25 август 2012 г. в гр.Плевен. Досега са получени предложения единствено от СКШ Спартак Пловдив .

Програма 2012-2015

неделя, август 5th, 2012

Програма за развитие на българският кореспондентен шахмат 2012-2015 г.

Петьо Маринов-кандидат за Президент на БФКШ

През следващите години българският кореспондентен шахмат трябва да продължи своето възходящо движение.За целта е нужно , за успеха на нашите цели да бъдат привлечени максимален брой трезвомислещи хора ,които имат желание доброволно да работят за каузата на кореспондентният шахмат. През изминалите години бяха постигнати много важни и ключови успехи – учредяване на БФКШ , конгрес на ИКЧФ в България , Финансиране на БФКШ и шахматните клубове от Министерството на спортта.Неща, които бяха немислими в близкото минало. Но всички тези успехи са в историята. Основните приоритети пред новият УС трябва да бъдат от една страна подпомагане на шахматните клубове и деятели и от друга, увеличаване на членската маса на кореспондентните шахматисти с предлагането на кореспондентният шах по атрактивен начин.

Връзки със спортните клубове

1. Провеждане на ежегодни работни съвещания по области за запознаване на

място с проблемите на клубовете по кореспондентен шахмат и предприемане на конкретни мерки за тяхното решаване;

2. Подпомагане на шахматните клубове при кандидатстването им по

оперативни програми на отделни Министерства и Европейския съюз; МФВС вече определи работата по проекти като основен източник за финансиране на спорта. Всеки клуб трябва да се преориентира към тази дейност, защото такава е вече държавната политика.

3. Обсъждане с представители на Шахматните клубове всички идеи (които

могат да възникнат) за промени в системите на държавните първенства и другите

нормативни документи, които ще приема ОС на БФКШ през годините.

4. Гласност и публичност при разрешаването на всички шахматни въпроси.

Заседанията и дневният ред за редовните заседания на УС ще бъдат публикувани на сайта поне 2 седмици преди самото заседание .Така всеки председател на клуб ще има право по имейл да постави една седмица преди заседанието на УС на БФКШ проблемите, които го вълнуват, като предложи адекватното им разрешаване. Самото заседание на УС ще се провежда онлайн – по скайп, като заинтересованите председатели на клубове могат да присъстват на него и да

дискутират по дневния ред. Така ще бъдат удовлетворени интересите на всички,

стига те да се възприемат от останалите клубове като адекватни.

Популяризиране и съхранение на историята на кореспондентният шахмат

1. Да се създаде комисия, която да се занимава със систематизирането и

изучаването на шахматната ни история;

2. Да продължи допълването на шахматната база с партиите играни на финалите за индивидуално и отборно първенство и с избрани партии на шахматисти с принос към българския кореспондентен шахмат;

3. Да се насърчават и поощряват всички автори, които искат да напишат книги,

брошури, статии и др. свързани с нашето шахматно минало, или свои шахматни

мемоари. Федерацията да подпомогне максимално тяхното отпечатване и разпространение.

4.Да продължи издаването на списание Кореспондентен шах в електронен вариант

5. Да започне подготовката на „Златна книга на българския кореспондентен шахмат”, в която да има раздели за: най-заслужилите състезатели, деятели, съдии и организатори; най-добрите партии играни от българските кореспондентни шахматисти през години и т.н.

6.Популяризиране на кореспондентният шахмат с атрактивни

дейности, привличане на любители, шахматни шоу-програми и други.

Развитие на шахматните контакти с ИКЧФ и други шахматни федерации

1.Организиране и провеждане на приятелски срещи с водещи световни сили в кореспондентният шахмат.

2.Участие на български деятели на конгресите на ИКЧФ

3.Да се разгледа и коментира с представителни държавни органи възможността България да бъде домакин отново на конгрес на ИКЧФ

Подобряване на дейността на БФКШ

1.Да бъде назначен на обществени разноски, пиар на БФКШ, който да поддържа системни контакти с медиите.

2. да се активизира дейността на екипа поддържащ интернет страницата на

федерацията, като ежеседмично се дава информация за участието на български кореспондентни шахматисти в големи международни прояви.

3. Да бъде назначен нов счетоводен екип, при оптимални разходи за нарасналите нужди на федерацията.

4. Да се направи ново мотивирано предложение до Министерството на

спортта за по-активно финансово подпомагане на БФКШ и спортните клубове

5. Да се подготви и подпише споразумение с Националното сдружение на

общините в Република България (НСОРБ) за привличане на максимален брой кметове и

председатели на общински съвети към шахматната кауза, за подпомагане шахматната

дейност по кореспондентен шах на местните клубове.

6. Кореспондентният шахмат да се превърне в привлекателен и търсен продукт.

7.Да се приемат система от мерки за превенция и наказание на некоректни състезатели и за участие под чужди имена в турнири от вътрешният и външен календар.

ІХ. Стимулиране на шахматисти, треньори, деятели и шахматни клубове

1. УС на БФКШ да организира съревнование между шахматните клубове за

най-активна и целенасочена шахматна дейност, подпомагаща развитието на кореспондентният шахмат в страната. За целта да бъдат разработени критерии за оценка. Ежегодно да се обявява класиране, като най-добрите бъдат допълнително награждавани;

2. Ежегодно да се организира среща с най-добрите състезатели, треньори и деятели, на която УС на БФКШ  да връчва свои специално изработени за целта отличия.

15 юли 2012 г.

БФКШ
База данни
Партньори


Архиви
Категории
ICCF
Форум
Шах форум
За България
Абонирай се!

d=document; d.write('Tyxo.bg counter<\/a>'); //-->