Archive for юли, 2009

Администратор на БФКШ

сряда, юли 8th, 2009

С решение на УС на БФКШ от 30 юни 2009 г. за Администратор на БФКШ е избран Симеон Винчев от Троян. Той ще отговаря за връзка с клубовете , както и ще изпълнява спомагателни функции в дейността на комисиите към БФКШ. Предоставяме на вниманието на председателите на шахматните клубове координатите за връзка с Администратора : Симеон Винчев , GSM 0898 878553 , е-mail : vinchev78simeon@abv.bg , Skype : kresim2000

Протокол №5 от заседание на УС на БФКШ

сряда, юли 8th, 2009

ПРОТОКОЛ № 5

Днес 30 юни 2009 г. от 15 часа в град София се проведе заседание на Управителния съвет на Българска федерация по кореспондентен шах (БФКШ).

Присъстват П.Маринов, Г. Сапунджиев, Сп.Спасов, Ал. Парушев, Т. Кирков и Б.Игнатов (член на Контролният съвет) и С. Винчев.

Беше приет следният дневен ред

1. Задачи за популяризиране на кореспондентния шах.

2. Информация за участието на българските шахматисти в международни турнири.

3. Информация за вътрешните турнири.

4. Разни.

По точка 1 П. Маринов докладва проблемите, свързани с популяризиране на кореспондентния шах.

След обсъждане Управителният съвет взе следните решения:

1.Да се възложи на члена на Управителния съвет Н. Йорданов да изготви текст на рекламна брошура, която да бъде издадена в 1000 екземпляра, като П. Маринов да осигури спонсор за издаването й. Брошурата да се разпространи в училища, в спортни организации и др.

2. Да се направи проучване може ли да се включи съобщение за кореспондентните турнири в спортните рубрики на централните вестници

3. Да се възложи на члена на Управителния съвет Л. Петков да осъществи връзка с неправителствени организации – за участие на техни отбори в нашите първенства, за абониране за сп. „Кореспондентен шах” и др.

По точка 2 За участието на българските шахматисти в международни турнири..

1. С. Винчев – капитан на женския отбор, който участва в Шахматната олимпиада – докладва, че нашият отбор има реални шансове за първото място, както и за покриване на международни звания от участничките.

2. Капитаните на отборите, които участват в Славянската купа и в полуфинала за Европейско първенство, докладваха, че турнирите са в началото си, но всички партии вървят нормално.

3. П. Маринов предложи мс Светла Йорданова да бъде включена в полуфинал за световно първенство (една от полагащата ни се квота). УС прие направеното предложение. УС възложи на Ал.Парушев (отговорник за връзка с ИКЧФ) да уведоми българските шахматисти за желаещите да ползват втората квота. Участниците заплащат сумата от 60 шв. франка.

4. Въвеждането от ИКЧФ на възможността шахматисти да се включат директно в международни турнири създаде условия за участие на наши състезатели, които са се включили без да заплатят необходимата такса, която ще ни бъде изискана от ИКЧФ. УС взе следното решение - възлага на П. Маринов да се свърже с финансовия директор на ИКЧФ и да изиска пълна справка за българските участници в индивидуалните международни турнири.

5. За утвърждаване на авторитета на българския кореспондентен шах УС взе решение да се представи за утвърждаване от Конгреса на ИКЧФ провеждане на международен гросмайстор ски турнир с участие на 5 елитни международни състезатели (гросмайстори или шахматисти с ЕЛО над 2550) и 10 български състезатели (с международни звания или шахматисти с ЕЛО над 2500). Ориентировъчно начало на турнира 1 април 2010 година.

По точка 3 Относно организацията и провеждането на вътрешни турнири за Държавно първенство докладваха Сп. Спасов (отговорник за вътрешните състезания) и Г. Сапунджиев (съдия на турнирите). Беше отбелязано, че все още не може да завърши ІХ-тото Държавно отборно първенство, тъй като се играят партии, важни за класиране на първите три места.

След обсъждане Управителният съвет взе следните решения:

1. Държавното отборно и индивидуално първенство (финал) да се играят само по сървъра на ИКЧФ.

2. ХІ-тото Държавното отборно първенство да започне на 1.10. 2009 г.

3. Да се информират отново всички шахматисти за предстоящия старт на Купа България „Н. Бахаров”, като таксата за участие е 5 лева и в турнира могат да участват всички желаещи.

По точка 4 – разни.

1. По предложение на П. Маринов УС реши – курсът за съдии по кореспондентен шах да се проведе в началото на 2010 година след Общото събрание на БФКШ.

2. По предложение на П. Маринов УС реши - 1. За повишаване на ефективността при решаване на текущите задачи на БФКШ към УС да се включи длъжността Администратор (на обществени начала). 2.УС възложи на П.Маринов да уточни задачите на Администратора. 3. За Администратор към УС беше избран Симеон Винчев.

3. П. Маринов докладва на УС постъпилата жалба от капитана на отбор Враца Кр. Бочев за партията Пл.Стефанов – В. Илиев от Х-тото Държавното отборно първенство. Като се запозна с решението на съдията и с постъпилата жалба, УС реши - 1. Няма основание да се иска просрочка от който и да е от играчите, тъй като те не са спазили чл. 26 е чл. 36 от Правилника. 2. Партията да продължи от 8 юли, като Пл. Стефанов да изпрати ход. 3. Времето за мислене на Пл. Стефанов (който е на ход) от датата на прекъсване на партията до 8 юли включително да не се отчита. 4. Администраторът С. Винчев да уведоми капитаните на отборите Враца (Кр. Бочев) и на ЦСКА (П.Петков), както и двамата състезатели за взетото решение.

Заседанието беше закрито в 17.15 часа

Председател на УС на БФКШ

(П. Маринов)

Предстоящи турнири

четвъртък, юли 2nd, 2009

Турнирите от вътрешният календар стартират както следва:

1.Финалът на Държавното индивидуално първенство – на 1.11.;

2.Полуфиналите на ДИП (по три годишно) – на 1.04.;1.06 и 1.09.;

3.Финалът на Държаното отборно първенство – на 1.09.

На 20 юни започна ПФ/148.Състава на турнира е следния:

01. 50144 BUL Давидов, Д-р Деян(2254)

02. 50194 BUL Гаврийски, Димитър (2131)
03. 50
235 BUL Парушев, Александар (2333)
04. 50
240 BUL Цонев, Бойко (2148)
05. 50
319 BUL Христо, Христов (2096)
06. 50490 BUL Крумов, Стефан (2050 Provisional)
07. 50
515 BUL Везалов, Димитър (2050 Provisional)
08. 505
16 BUL Говедаров, Николай (2050 Provisional)
09. 505
35 BUL Шалварджиев, Борис (2050 Provisional)
10. 5053
6 BUL Илиев, Георги (2050 Provisional)
11. 59025 BUL Веселинов, Райчо Петров(1945)

Съдия : IA Георги Сапунджиев

На 01 септември започва ПФ/148

Заявките за участие се приемат от Спас Спасов, придружени с турнирна такса от 5 лева преведена по сметката на федерацията или лично на Спас Спасов.

Участие в първенството както и във всички други турнири могат да вземат само състезатели с картотека за 2009 година!

На 15 септември започва 11 РОП.

Заявките за участие се приемат до 01 август от Спас Спасов, придружени с турнирна такса от 20 лева преведена по сметката на федерацията или лично на Спас Спасов.

Участие в първенството както и във всички други турнири могат да вземат само състезатели с картотека за 2009 година!

БФКШ
База данни
Партньори


Архиви
Категории
ICCF
Форум
Шах форум
За България
Абонирай се!

d=document; d.write('Tyxo.bg counter<\/a>'); //-->