Завършили партии към 28 септември 2011

Ал. Давидов – Д. Димитров ½ - ½

С. Винчев - В. Минчев ½ - ½

Кр. Бочев - В. Минчев½ - ½

В. Минчев - В. Василев½ - ½

В. Минчев – Ал. Давидов½ - ½

Л. Симеонов - В. Минчев ½ - ½

В. Василев - Д. Гаврийски½ - ½

Ал. Давидов – Т. Кирков½ - ½

Бр. Белчев - Т. Кирков½ - ½

Съдия на турнира Г.Сапунджиев