ШАМПИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Шампион

Шампион

Ф1

Георги Попов (София)

Ф23

Николай Нинов (Пазарджик)

Ф2

Александър Иванов (Пловдив)

Ф24

Тончо Демирев (В.Търново)

Ф3

Добротич Андреев (София)

Ф25

Любомир Калчев (София)

Ф4

Александър Кипров (София)

Любен Пенчев (Русе)

Ф26

Радко Александров (Видин)

Ф5

Добротич Андреев (София)

Ф27

Сабина Карапчанска (Сливен)

Ф6

Георги Сапунджиев

(София)

Ф28

Зия Нухов (Разград)

Ф7

Демир Демирев (с.Аврен)

Ф29

Румен Ташков (Враца)

Ф8

Нешо Нешев (Ст.Д.)

Любомир Пипков (София)

Ф30

Петър Василев (Плевен)

Ф9

Петър Милков (Свищов)

Ф31

Румен Ташков (Враца)

Ф10

Стефан Сергиев (Перник)

Ф32

Спас Спасов (София)

Ф11

Константин Константинов (Стара Загора)

Ф33

Румен Ташков (Враца)

Ф12

Люлин Радулов (София)

Ф34

Димитър Костакиев (София)

Ф13

Константин Константинов (Стара Загора)

Ф35

Искрен Димов (София)

Ф14

Атанас Константинов (Сандански)

Ф36

Иля Христов (София)

Ф15

Диимтър Карапчански (Сливен)

Иван Иванов (Шумен)

Ф37

Иля Христов (София)

Ф16

Яне Гелемеров (Перник)

Ф38

Красимир Бочев (Враца)

Ф17

Мартин Маринов (Враца)

Ф39

Николай Колев (В.Търново)

Ф18

Теньо Тенев (Стара Загора)

Ф40

Александър Давидов (Монтана)

Ф19

Димитър Кръстанов(София)

Ф41

Александър Гавазов

(Ямбол)

Ф20

Стоян Ванков (Сливен)

Ф42

Радко Александров (Видин)

Ф21

Йордан Димитров (София)

Ф43

Стоян Петков (Сливен)

Ф22

Любен фотев (Сливен)

Ф44

Добри Семов (Сливен)