Обръщаме внимание на всички председатели на клубове ,членове на БФКШ , в срок до 1 май 2012 г. да платят членски внос и картотеки на своите състезатели ( ако има пропуснали да сторят това ) за 2011 и 2012 г. Клубове ,които не са заплатили горепосочените такси ,няма да участват в разпределянето на пари от Министерството на спорта. Съгласно новите разпоредби на УС на БФКШ , няма да бъдат допускани състезатели , респективно клубове , без платени такси и картотеки в състезания от вътрешният и международният календар.