ХІ ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПОБЕДИТЕЛИ ПО ДЪСКИ

І- ва дъска Б.Калчев (ШК “Изгрев” Ябланица) 8.5 т.

ІІ-ра дъска Ис.Димов (ШК “Д.Карапчански” Сливен) 8.5 т.

ІІІ-та дъска Й. Димитров (ШК “Орловец” Габрово) 7.5 т.

Забележка: Четирима състезатели са с по 7.5 точки - Й. Димитров, С Карапчанска, Л.Фотев и Бр.Белчев. Й. Димитров и С Карапчанска имат по-висок коефициент Зьонеборг-Бергер (по 39.5) от Л.Фотев (38) и Бр.Белчев (35.5). На основа на следващите критерии е налице следното: партията между Й. Димитров и С Карапчанска е завършила наравно, като Й. Димитров е играл с черни фигури.Следователно той е победител на трета дъска.

ІV-та дъска М.Бочева (ШК “Враца” Враца) 8 т.

Съдия на турнира Г.Сапунджиев IA на ICCF

Повтарям публикацията, тъй като някои от читателите на сайта се интересуват за критериите, на чиято основа се извършва класирането при индивидуални турнири и по дъски при отборни турнири. За целта прилагам текста от Турнирния правилник на БФКШ.

******

2.3.7. Класирането е по броя на събраните точки. При дележ на първото място, следващите критерии (по реда на значимостта им) са:

коефициентът на Зьонеборг -Бергер.;

печалба в личната среща;

черните фигури в партията.

2.3.8. Посочените в т.2.3.7. критерии се прилагат и при дележ на второто и на третото място.

******************************