Всички редовни членове на БАКШ и членовете на техните семейства могат да се обръщат за безплатен неврологичен преглед, изследването ЕЕГ и консултация към д-р Любомир Кайтазки - тел. 0897 4477 42.