Уважаеми господа,
Уведомявам ви, че условията за пpeкратяване на турнира са налице:
1. Определени са победителите , както личи от класирането:
1. Ст. Петков - 10.5 т. 2. Д.Семов 9.5т. 3л Св. Йорданова 9 ; 4. Ал. Давидов 8.5 т. 5.-6. Зл.Стоянов и Пл.Стефанов - 7 (1); 7.С.Винчев 7 т. 8. Кр.Бочев 6.5 (2);. 9. Ал. Парушев 6.5 т. 10 - 11. Т.Тенев и Г.Матеев 6 (1) т 12.. Л.Симеонов .5 5 т. 13.Сп.Спасов 5 т. 14. Ив.Иванов 2.5 (7) т. 15. Д. Иваанов 1.5 т.
2. Завършили са 100 партии, т.е. 95%
Нзавършени са партиите Стефанов -Бочев и партиите на Ив.Иванов с Бочев, Зл.Стоянов, Т.Тенев Г.Матеев.
Съгласно правилника партиите трябва да бъдат присъдени.
Партията ИВ.Иванов - Д. Илиев е достигнала до позиция с два голи царя. Ако до 3 дни състезателите не фиксират ремито, аз ще го присъдя.
До 15 април трябва да ми изпратите следната информация:
1. Запис на партията в съкранета нотация
2.финалната позиция
3.Претенции за резултата, които да са подкрепени с пълен анализ.
На състезателите, които до посочената дата не ми изпратят необходимата информация, ще присъдя загуба.
Съдия на турнира Г.Сапунджиев IA ICCF