Излезе списъкът с тематични турнири организирани от ICCF до края на 2014 г. и през 2015 г. Той може да бъде видян на следните адреси:

http://www.asigc.it/inter/data/ic/tem2015.html

https://www.iccf.com/EventsAnnouncements.aspx