Поради многобройните запитвания публикуваме отново таксите за участие в турнирите на ИКЧФ.


Вид на турнира

Такса в лв.

World Individual Candidates (as first stage entry)

40

World Individual Semifinals and Preliminaries

70

World Individual Ladies Semi-final

40

World Individual Tourneys 7-player

12

World Individual Tourneys 11-player

20

World Cup

25

Thematic Tourneys

20

Master Norm Tourneys

60

Grand Master Norm Tourneys

70

Veterans Cup

30

Webserver Open

15

 

Банковата сметка на БФКШ е

Банка ДСК - Клон Плевен

BG43STSA93000020746452

код STSABGSF