Такси за български играчи при подаване на заявка чрез БФКШВид на турнира

 

Световно индивидуално първенство - кандидати (като заявка за първи етап)

Такса: 55

 

Световно индивидуално първенство - полуфинал

Такса: 90


Световно индивидуално първенство за жени - полуфинал

Такса: 55


Световни индивидуални турнири – 7 участника

Такса: 30


Световни индивидуални турнири – 11 участника

Такса: 35

 

Световна купа

Такса: 45


Тематични турнири

Такса: 35


Турнири за майсторска норма

Такса: 70


Турнири за гросмайсторска норма

Такса: 90Забележка: Всички посочени суми са в български лева