В турнирите, които се играят по сървъра на ИКЧФ (финалът за индивидуално първенство и отборното първенство), се прилага правилото да дублиране на дните след 20-я ден за мислене на един ход. Това задължително е придружено с изпращане на съобщение до играча след 14 дни за мислене и второ съобщение след 20-я ден, че времето му ще се удвоява. Също така  в списъка на партиите това се означава с жълт цвят (за допълнително напомняне на играча).
Недостатък на българския сайт е, че в програмата не е въведено удвояване на времето след 20-я ход, както и не се напомня на играча, че е мислил 14 дни и след това 20 дни, което в ИКЧФ е задължително.
Като се има предвид горното,  правилото на ИКЧФ за удвояване на времето не може да се прилага   в турнирите, които се играят в българския сайт (това са полуфиналите, блиц, купа ветерани и ускорен шах).
Председател на съдийската комисия към УС на БФКШ
Георги Сапунджиев – международен съдия на ИКЧФ