Съдийската комисия организира курс на съдии по кореспондентен шах, който ще се проведе на 26 август 2012 г. в гр. Плевен.

Таксата на участие е 30 (тридесет) лева и трябва да се изпрати с банков превод на сметката на БФКШ:

Българска федерация по кореспондентен шах Плевен

IBAN 88 STSA 9300 0013 4607 48

ДСК клон Плевен

Председател на Съдийската комисия

Георги Сапунджиев международен съдия на ICCF