В Dr.Georgi Popov Memorial Събина Карапчанска покри нормата за IM за мъже!На конгреса във Финландия тя ще бъде утвърдена за IM!От оставащите им две партии и е неoбходима половин точка да покрие и бал за SIM.Желаем и успех!