INF1

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

 

ХI ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО

2009 -2010 г.

 

До капитаните на отборите

 

 

Уважаеми господа,

На 15 септември 2009 г. стартира XI ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО, което се играе по СЪРВЪРА НА ИКЧФ. Продължител-ността на турнира е 16 месеца.

1.  В документ  INF2 са дадени:  списъкът на състезателите от всеки отбор, техните идентификационни номера в базата на ИКЧФ и техните E-mail адреси, посочени са капитаните на отборите. Със звездичка са означени състезателите, които до сега не са играли в турнири по сървъра. Отборите в INF2 са подредени по жребий.

2.  В документ INF3 са посочени кой състезател  срещу кого  играе с белите фигури.

3. В документ INF4 са дадени  правилата за класиране на отборите  ( по мач точки 2 за победа и1 за равен мач).  

4. В документ INF5 е дадено указание за регистрация на състезателите, които играят за първи път по сървъра.

5. ВАЖНО: Времето за мислене на един ход след 20-я ден се удвоява. (Например за своя 12-ти ход играчът е мислил 25 дни. Неговото време за мислене е, както следва: 20 + 2х5 = 30 дни.)

6. Трябва изпратите на  Вашите състезатели, които до сега не са играли по сървъра (в изпратеният документ INF2 те са означени със звездичка):

        1. идентификационния им номер (в документа INF2 той е записан пред името на състезателя);

        2. документа INF5, в който е описана процедурата за регистрацията им в сървъра.

Важно – регистрацията трябва да стане незабавно след получаване на съобщение по електронната поща (след 14-я ден регистрацияте се елиминира). Ако има проблеми, моля незабавно да ме информирате.

 

 ***

Уведомете Вашите състезатели за спецификата при игра по сървъра:

1.  Всеки състезател влиза в сайта на ИКЧФ www.iccf-webchess.com

2. При изпращане на ход се избира съответната партия от списъка на партиите и се отваря прозорец, където има шахматна дъска.

3. Ходът се играе, като се премества съответната фигура от полето, на което се намира, до полето, където трябва да отиде; след което се маркира желанието да се изпрати този ход с маркиране на надписа submit.

4. Всеки състезател получава на електронната си поща съобщение с хода на своя противник.

5. Времето се отчита автоматично.

6. Състезателят, който забавя своя ход получава на  електронната си поща съобщение след 14-я, 28-я и 35-я ден.

7. Състезател, който просрочи 40-я ден автоматично губи партията.

8. Състезател, който желае да ползва отпуск трябва в прозореца с шахматната дъска да кликне на  думата  event  и след това  take  leave.

Появява се прозорец с календар с датите – и се маркира датата за начало на отпуска и след това датата за края  и след това се маркира take  leave.

9. Състезателят може да получи информация за завършилите партии, като  в прозореца с шахматната дъска   маркира думата  event  и след това  show grosstable.

10. Капитаните на отборите могат да наблюдават завършилите партии.

11. Играта по сървъра не позволява изпращане на невъзможен ход. Играта по сървъра напълно елиминира възможностите на некоректните състезатели да твърдят, че не са получили ход, след  като са мълчали няколко месеца, или че са изпратили ход и т.н.

 Моля да ме уведомите, след като получите моето писмо с приложенията.

 

 

INF2

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

 

ХI РЕПУБЛИКАНСКО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО

2009 -2010 г.

   ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА И АДРЕСИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

 

 

1

                  ШК “Темп” Сливен

 

І

 

50453     Златин Стоянов  

 

zlatinchess@abv.bg

 

ІІ

 

50409     Добри Семов

semovbg@abv.bg

 

ІІІ

 

50453    Любен Фотев (к.)

fotev_bg@abv.bg

 

ІV

 

50472     Стоян Петков

gridobg@abv.bg

2

               ШК “Г.Даскалов” Варна

 

І

 

50159    Валентин Минчев (к.)

 

val.minchev@abv.bg

 

ІІ

 

50153    Тончо Тенев   

 

ttenev@abv.bg

 

ІІІ

 

50142   Бранимир Белчев

 

branibel@abv.bg

 

ІV

 

50502    Светла Йорданова 

                               svetla_vt@yahoo.com

№ 3

                 ШК “Враца” Враца

 

І

 

50258     Красимир Бочев (к.)

bochev@yahoo.com 

 

ІІ

50285     Пламен Стефанов 

pss@abv.bg

 

ІІІ

 

50492     Данаил Димов         

dimovdanail@yahoo.com    

 

ІV

 

50319     Христо Христов

hhristow @abv.bg   

№ 4

                   ШК “Локомотив” Мездра

 

І

 

50451    Александър Давидов

sasho_davidov@abv.bg

 

ІІ

 

50214     Тошко Кирков  (к.)

toshko_47@abv.bg

 

ІІІ

 

50235    Александър Парушев  

altepar@bgnet.bg

 

ІV

 

50276     Любен Симеонов

lsimeonov1944@abv.bg

№ 5

ШК „Орловец” Габрово

 

І

 

50353     Емил П. Петков (к.) *

emo72@mail.bg

 

ІІ

 

50169      Николай Йорданов *    

nikopetrov@yahoo.com

 

ІІІ

50541      Йордан Д. Иванов*

dimitrovbulgaria@gmail.com

 

ІV

50542    Николай Николов*

nik_p_nikolov@abv.bg

6

                ШК ЦСКА  София

 

І

 

59046       Веско  Спасов 

 vesko_t_spasov@yahoo.com

 

ІІ

 

50493       Васил Н. Илиев*

                      cska.chess@mail.bg

 

ІІІ

 

50303      Петко Г. Петков  (к.)  

kristina@interbgc.com

 

ІV

 

504240      Бойко Цонев

boychess@abv.bg

№ 7

                 ШК “Шумен - 2005” Шумен

 

І

 

50247   Ивелин Иванов  (к.)  

ivo_chess@abv.bg

 

ІІ

 

50543 АлександърДимитров *      

sasho36@abv.bg

 

ІІІ

 

50494   Деян Димитров     *  

deqn_pei4ev@abv.bg

 

ІV

 

50544    Мария Миланова  *           

 

drakon4e94@hotmail.com

№ 8

                 ШК “Изгрев” Ябланца

 

І

 

50279   Божидар Игнатов (к.)  

bozhidar@techno-link.com

 

ІІ

 

50478   Димитър В.Димитров

 

 

mitaka2003@abv.bg

 

ІІІ

 

50095    Спас Спасов              

 

spasdspasov@yahoo.com

 

 

ІV

 

50275    Румен Ангелов            

 

rumenangelov@hotmail.com

 

№ 9

               ШК “мм Д. Карапчански” Сливен

 

І

 

50075    Йончо Калчев

 

jonchokalchev@abv.bg

 

 

ІІ

 

50360    Искрен Димов   

gdimov@fmi.uni-sofia.bg

 

ІІІ

 

50275   Сабина Карапчанска

sabkar@abv.bg

 

ІV

 

50255    Симеон Винчев  (к.) 

vinchev78simeon@abv.bg

№ 10

                 ШК “Верила” Дрен

 

І

 

50537  Борислав Калчев  *

 

b.kalchev@geosynmat-vb.com

 

ІІ

 

50194 Димитър  Гаврийски 

                      gavriyski@abv.bg

 

ІІІ

50538  Никола Антонов*

nikola@logos-bg.net

 

ІV

 

509025 Райчо Веселинов  (к.) *

 

rpveselinov@abv.bg

№ 11

               ШК “Прогрес” Ловеч

 

І

 

50523    Венцислав Нинов (к.)*

venci_ninov@abv.bg

 

ІІ

 

50545      Йото Йотов*

yotoyotov63@abv.bg

 

ІІІ

50524     Ваньо Ст. Иванов*

vanyo_stoynov@abv.bg

 

ІV

 

50525      Христо Йотов   *

hristo.jotov@gmail.com    

№ 12

ШК “Спартак Плевен ХХІ” Плевен

 

ІІ

 

50479     Милен Петров   (к.)

milen.petrov@griffin-bg.com

 

ІІІ

 

50144     Д-р Деян Давидов

dean_davidov@abv.bg

 

ІІІ

50539    Христо Вригазов *

hve@abv.bg

 

ІV

 

50540   Светлана Цветкова  *

diviqt_angel@abv,bg   

 

Състезателите, които са маркирани със звездичка (*), играят за първи път в турнир по сървъра и трябва да се регистрират (виж. INF5).

 

INF3

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

 

ХI ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО

2009 -2010 г.

 

 

 

 

Отбор

на шахматен клуб

 

С бели фигури на І-ва и на ІІІ-та дъска отборите играят, както следва:

 

1

“Темп”  Сливен

срещу отбори № № 2; 4; 6; 8; 10; 12

2

„Г.Даскалов” Варна

срещу отбори № № 3; 5; 7; 9; 11

3

 “Враца” Враца

срещу отбори № № 1; 4; 6; 8; 10; 12

4

“Локомотив” Мездра

срещу отбори № № 2; 5; 7; 9; 11  

5

„Орловец” Габрово

срещу отбори № № 1; 3; 6; 8; 10; 12

6

ЦСКА  София

срещу отбори № № 2; 4; 7; 9; 11

7

“Шумен - 2005” Шумен

срещу отбори № № 1; 3; 5; 8; 10; 12

8

„Изгрев” Ябланица

срещу отбори № № 2; 4; 6; 9; 11

9

„мм Д.Карапчански”Сливен

срещу отбори № № 1; 3; 5; 7; 10; 12

10

„Верила” Дрен

срещу отбори № № 2; 4; 6; 8; 11

11

„Прогрес” Ловеч

срещу отбори № № 1; 3; 5; 7; 9; 12

12

„Спартак Плевен ХХІ”  

срещу отбори № № 2; 4; 6; 8; 10

 

 

 

 

Отбор

на шахматен клуб

 

С бели фигури на ІІ-ра и на ІV-та дъска отборите играят, както следва:

 

1

“Темп”  Сливен

срещу отбори № № 3; 5; 7; 9; 11

2

„Г.Даскалов” Варна

срещу отбори № № 1; 4; 6; 8; 10; 12

3

 “Враца” Враца

срещу отбори № № 2; 5; 7; 9; 11 

4

“Локомотив” Мездра

срещу отбори № № 1; 3; 6; 8; 10; 12

5

„Орловец” Габрово

срещу отбори № № 2; 4; 7; 9; 11

6

ЦСКА  София

срещу отбори № № 1; 3; 5; 8; 10; 12

7

“Шумен - 2005” Шумен

срещу отбори № № 2; 4; 6; 9; 11

8

„Изгрев” Ябланица

срещу отбори № № 1; 3; 5; 7; 10; 12

9

„мм Д.Карапчански”Сливен

срещу отбори № № 2; 4; 6; 8; 11

10

„Верила” Дрен

срещу отбори № № 1; 3; 5; 7; 9; 12

11

„Прогрес” Ловеч

срещу отбори № № 2; 4; 6; 8; 10

12

„Спартак Плевен ХХІ”  

срещу отбори № № 1; 3; 5; 7; 9; 11

INF4

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

 

Показатели

за определяне класирането на отборите

в Държавниете отборни първенства

 

 

1.      Класирането е по общия брой на мач-точките

       2 точки за победа;

       1 точка за равен мач;

        0 точки за загуба.

 

2.      При равенство по показател № 1

по общия брой на спечелените точки.

 

3.      При равенство по показатели № 1 и № 2

    по резултата от личната среща между отборите.

 

4.      При равенство по показатели № 1, № 2 и № 3

по резултатите по дъски  победа на І дъска;

                                                        победа на ІІ дъска  (при реми на първа);

 победа на ІІІ дъска  (при реми на І и ІІ дъски).

 

5. При равенство по показатели №1, № 2, № 3 и № 4

       по крайното класиране  на І дъска;

                                                        на ІІ дъска  (при равни точки на І дъска);

                                                  на ІІІ дъска  (при равни точки на І и ІІ дъски).

 

6.При равенство по показатели №1, № 2, № 3, № 4 и № 5

       предимство има отборът, чийто състезател на първа дъска е играл с 

      черните фигури.

 

********************

 

7. Турнирът завършва, ако са изпълнени следните условия:

       определени са отборите, които са класирани на първите три места;

       изтекъл е срокът за завършване на състезанието.

 

Показателите са приети от Общото събрание на СКШБ, състояло се на 29 май 2004 г. и влизат в сила от 1 януари 2005 г.

 

INF5

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ, КОИТО ДО СЕГА НЕ СА УЧАСТВАЛИ В ТУРНИРИ, ИГРАНИ ПО СЪРВЪРА НА ИКЧФ

 

1. Състезателят ще получи на електронната си поща следното съобщение:

 

*******

You are registered in the Iccf database as …..,…….

Your starter password for Iccf is …………

 

**************

(превод на съобщението:

Вие сте регистриран в базата на ИКЧФ,  както следва………

Вашата стартова парола за ИКЧФ е ……………….

**************

2. След като състезателят  получи посочената информация, трябва да се регистрира  (желателно веднага, но не по-късно от 14 дни).

3. Регистрацията се извършва последния начин:

v    набира се    http://www.iccf-webchess.com  

v    въвежда се идентификационния си номер от базата на  ИКЧФ (този номер състезателят трябва да получи   от информацията, изпратена от мен до  капитана), които е от вида 50ХХХ;

v     въвежда се изпратената парола;

v    след първата регистрация състезателят ТРЯБВА да избере своя парола, с която може да влиза в сървъра и да играе.

4.   В случай, че състезателят се нуждае от помощ при регистрацията, това може да стане като се използва итеративното меню в съобщението или непосредствено на адрес  

            http://www.iccf-webchess.com/help/English/help.aspx

 

 

 

27 август 2009 год.           С уважение:

                                                                Георги Сапунджиев

                                                  международен съдия на ИКЧФ