Излезе брой 2(111)/2014 г. на списание “Кореспондентен шах”. То е налично в електронното хранилище на БФКШ в PDF формат.