УС на БФКШ търси доброволец, за сканиране в pdf формат на останалите книжки на списание Кореспондентен шах. УС изказва благодарност на Борислав Калчев за положения от него безвъзмезден труд досега, както и за инициативността на Симеон Винчев , във връзка с издаването в електронен вариант на списанието.