В електронното хранилище е създадена папка Софтуер, в която има пълен набор от безплатен софтуер за кореспондентен шах - база данни, анализиращи модули и генератор на ендшпилни таблици. Практикуването на хобито кореспондентен шах никога не е било по-достъпно.