Конгресът в Краков взе следните решения относно правилата за игра в турнирите, организирани и провеждани от ИКЧФ:

1) От 01.01.2014 на сървъра на ИКЧФ започва да се използва т.нар. Фишърова контрола

(по аналогия с 10+2/21).

2) Отпада специалната отпуска (по болест или за участия в мероприятия на ИКЧФ). Вместо това стандартната отпуска се увеличава от 30 на 45 дни за година.

3) Ще се използват 6 фигурните таблици (на Налимов) за присъждане на резултата.

4) За позиции с 6 или по-малко фигури се отменя правилото за 50 хода (реми, ако 50 хода не  да се мести пешка или не се взема фигура).

Г. Сапунджиев, международен съдия на ИКЧФ