Завършили партии към 6 септември 2011

Л.Кайтазки – М.Бочева 0-1 (по просрочка)

Л.Симеонов – Л.Кайтазки 1-0

Л.Симеонов – Сп.Спасов 1-0

Сп.Спасов- Д.Давидов 1-0

Д.Гаврийси – Л.Кайтазки 1-0

В.Василев - Д.Гаврийси 1-0

Т.Кирков – Хр.Вригазов 1-0

Ст.Петков Хр.Вригазов 1-0

М.Бочева – Д.Давидов ½ - ½

Временно класиране:

1-2. Л.Симеонов 6 т. (0); Т.Кирков 6 т. (0)

3-4. Зл.Стоянов 5.5 т. (2); Ст. Петков 5.5 т. (2)

5. Д.Даьвидов 5 т. (0); 6. В.Василев 4.5 т. (2)

7. Д.Гаврийски 4.5 т. (0) 8.М.Бочева 4 т. (3)

9.Сп.Спасов 3 т (2) 10. Хр.Вригазов 3 т. (1)

10. Л.Кайтазки 0 т. (3)

Забележка: В скоби е посочен броят на незавършените партии на всеки от състезателите.

Важат резултатите, които публикувам, тъй като нямам възможност да регистрирам партиите в таблицата от българския сайт.

ІІ-то ДИП по ускорен шах не е регистрирано в ИКЧФ, тъй като турнирите по ускорен шах и блиц не важат за ЕЛО

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF