РЕЗУЛТАТИ от ІІ ДИП по ускорен шах

Завършили партии към 7 септември 2011

Л.Кайтазки – В.Василев 0-1 (по просрочка)

Временно класиране:

1-2. Л.Симеонов 6 т. (0); Т.Кирков 6 т. (0)

3-4. Зл.Стоянов 5.5 т. (2); Ст. Петков 5.5 т. (2)

5. В.Василев 5.5 т. (1); 6. Д.Давидов 5 т. (0)

7. Д.Гаврийски 4.5 т. (0) 8.М.Бочева 4 т. (3)

9.Сп.Спасов 3 т (2) 10. Хр.Вригазов 3 т. (1)

10. Л.Кайтазки 0 т. (3)

Забележка: В скоби е посочен броят на незавършените партии на всеки от състезателите.