РЕЗУЛТАТИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ТУРНИРИ

КЪМ 31 ОКТОМВРИ 2010

44 ФИНАЛ ДИП

Ив.Иванов – Д. Димитров 1-0 (просрочка)

45 ФИНАЛ ДИП

Ал.Давидов – Д. Димов ½ - ½

149 ПОЛУФИНАЛ

Зл.Стоянов – Хр.Христов 1-0

150 ПОЛУФИНАЛ

Д.Гаврийски Ст.Крумов 1-0 (просрочка)

Ст.Крумов – Р. Веселинов 0-1

С. Калчев – Н.Антонов 0-1

Г.Живков – Ст.Крумов 1-0

Г.Живков – Д.Гаврийски 1-0

Р. Веселинов - Г.Живков 0-1

Хр.Христов – Л.Симеонов 0-1 (просрочка)

Л.Симеонов – Д.Давидов ½ - ½

151 ПОЛУФИНАЛ

Б.Цонев – Д.Гаврийски 1-0

Д.Димов – Ем.Петков ½ - ½

Д.Димов – Ем.Петков ½ - ½

І ДИП УСКОРЕН ШАХ

Д.Гаврийски Хр.Христов 1-0 (просрочка)

Пл.Стефанов – Н.Йорданов 0-1

Хр.Христов – Н.Йорданов 1-0

І ДИП БЛИЦ

Т.Кирков - Д.Гаврийски 1-0

Ст.Петков - Д.Гаврийски 1-0

Ал.Давидов - Бр.Белчев –½ - ½

Временно класиране: 1.Ст. Петков 6.5 т. (0) 2. Т.Кирков 6 т. (0) 3. Н.Антонов 5.5 т. (0) 4. Ем.Петков 5 т . (0) 5. Ал.Давидов 4.5 т.(2) 6- 7.Бр.Белчев и П.Маринов 4 т (2) 8.Д.Гаврийски 2.5 т. (3) 9. В. Иванов 0 т. (4) 10.Д.Димитров 0 т. (1).

Забележка: В скоби е посочен броят на незавършените партии на всеки от играчите.

ХІ ДОП

Ал.Парушев – Вригазов 1-0

Хр. Йотов – М.Миланова 1-0 (просрочка)

М.Миланова –Р.Ангелов 0-1 (просрочка)

Ив.Иванов – Й. Калчев ½ - ½

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF