45 ФИНАЛ ДИП

Д.Димов - Ал.Монов ½ - ½

Д.Четалов - Ал.Монов ½ - ½

Кр.Бочев – Сп.Спасов ½ - ½

Н.Говедарев – Д.Димов ½ - ½

150 ПОЛУФИНАЛ

Г.Живков – Л.Симеонов 0-1

ХІ ДОП

Д.Димитров – Д. Гаврийски 1–0

Й.Димитров – Вригазов 1–0

Ем.Петков – В.Спасов 1-0

ХІІ ДОП

Зл.Стоянов – Д.Димитров 1-0

С.Винчев – Б. Игнатов 1-0

Б.Цонев - Д.Димов½ - ½

Състезателите могат да проверяват резултатите си в в сайта на ИКЧФ, където са регистрирани 44 Ф, 45Ф, 149 Пф, 150 Пф, 151 Пф, ХІ ДОП и ХІІ ДОП.

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF