45 ФИНАЛ ДИП

Св.Йорданова – Л.Симеонов 1-0

Н.Говедарев – Д.Четалов 0-1

Ст.Петков– Сп.Спасов 1-0

П.Петков – Д.Четалов 0-1

П.Петков Сп.Спасов ½ - ½

П.Петков– Н.Говедарев½ - ½

Кр.Бочев- Ал.Давидов ½ - ½

Л.Симеонов Д.Четалов ½ - ½

Сп.СпасовД.Четалов ½ - ½

Л.Симеонов – Бр.Белчев ½ - ½

Ст.Петов – Д.Везалов ½ - ½

150 ПОЛУФИНАЛ

Д.Давидов – Пл.Стефанов ½ - ½

152 ПОЛУФИНАЛ

Т.Кирков – Ст.Петков ½ - ½

Л.Симеонов – Т.Кирков½ - ½

Л.Симеонов Ст.Петков ½ - ½

ХІ ДОП

Т.Тенев – Пл.Стефанов ½ - ½

Д.Димитров –С. Карапчанска 0-1 (просрочка)

ХІІ ДОП

П.Петков – Ст.Василев 0-1

В.Жекова - Ст.Василев 0-1

Б.Калчев - Т.Кирков 1-0

Ст.Василев - Ал.Парушев ½ - ½

Н.Йорданов– Р.Ангелов ½ - ½

Д.Димов - Л.Симеонов ½ - ½

П.Петков– Н.Антонов ½ - ½

Пл.Стефанов - Р.Ангелов ½ - ½

РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕМОРИАЛ ЕМИЛ КАРАСТОЙЧЕВ

Vinchev, Simeon (2300) - IM Magalhães, Leonardo Guedes de (2527) ½ - ½

Състезателите могат да проверяват резултатите си в в сайта на ИКЧФ, където са регистрирани 44 Ф, 45Ф, 149 Пф, 150 Пф, 151 Пф, 152 Пф; ХІ ДОП и ХІІ ДОП.

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF