45 ФИНАЛ ДИП

Ал.Монов Л.Симеонов 1-0

Л.Симеонов Д.Везалов 0-1

Св.Йорданова – П.Петков 1-0

152 ПОЛУФИНАЛ

Б.Игнатов – Вл.Марчев 1-0 (по време)

Д.Николов - Хр.Вригазов 0-1

Б.Цонев - Р.Веселинов 1-0

Д.Николов - Л.Симеонов ½ - ½

Л.Симеонов Р.Веселинов ½ - ½

Ст.Петков - Д.Давидов ½ - ½

Ст.Петков - Р.Веселинов ½ - ½

ІІ ДИП по ускорен шах

Зл.Стоянов – В.Василев ½ - ½

Зл.Стоянов – Т.Кирков½ - ½

Зл.Стоянов – Ст.Петков ½ - ½

Ст.Петков Т.Кирков½ - ½

Т.Кирков - Д.Давидов ½ - ½

Хр.Вригазов – Л.Симеонов ½ - ½

ХІІ ДОП

Р.Ангелов В.Илиев ½ - ½

Г.Матеев - Бр.Белчев ½ - ½

Б.Цонев – Г.Жеков ½ - ½

Л.Симеонов – Ал.Монов ½ - ½

Състезателите могат да проверяват резултатите си в в сайта на ИКЧФ, където са регистрирани 44 Ф, 45Ф, 149 Пф, 150 Пф, 151 Пф, 152 Пф; ХІ ДОП и ХІІ ДОП.

ІІ-то ДИП по ускорен шах не е регистрирано в ИКЧФ, тъй като турнирите по ускорен шах и блиц не важат за ЕЛО

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF