45 ФИНАЛ ДИП

Ст.Василев – Н.Говедарев ½ - ½

Д.Димов –Д.Везалов ½ - ½

Д.Везалов Б.Калчев ½ - ½

150 ПОЛУФИНАЛ

Пл.Стефанов - Н.Антонов ½ - ½

Д.Гаврийски - Л.Симеонов ½ - ½

151 ПОЛУФИНАЛ

Б.Цонев Д.Давидов1-0

ХІІ ДОП

Пл.Стефанов – Кр.Росенова ½ - ½

В.Илиев - Б.Калчев ½ - ½

М.Петров - Г.Жеков 1-0

Моля проверете в сайта на ИКЧФ резултатите си от Пф149; Пф, 150 и Пф.151. Ако има ненанесени, ми изпратете запис на партиите.

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF