44 ФИНАЛ ДИП

Г.Йончев – Д.Димитров 1- 0

Л.Симеонов - Д.Семов 0-1

Зл.Стоянов – Д. Семов ½ - ½

Добри Семов е победител във финала!

45 ФИНАЛ ДИП

Н.Говедарев – Кр.Бочев ½ - ½

Н.Говедарев – Д.Димов ½ - ½

Л.Симеонов - Ст.Петков ½ - ½

Д.Давидов – Н.Говедарев½ - ½

Ст.Петов . Б.Калчев ½ - ½

Б.Калчев – Кр.Бочев- ½ - ½

Л.Симеонов – Сп.Спасов ½ - ½

Д.Четалов – Св.Йорданова ½ - ½

Ал.Монов – Ст.Петков ½ - ½

Д.Везалов – Кр.Бочев ½ - ½

Сп.Спасов – Д.Димов ½ - ½

Д.Димов - Л.Симеонов ½ - ½

П.Петков – Ст.Петков ½ - ½

150 ПОЛУФИНАЛ

С.Калчев – Пл.Стефанов 0-1

Пл.Стефанов – Д.Гаврийски 1-0

С Калчев – Хр.Христов 1-0 (просрочка)

Г.Живков – Д.Давидон 0-1 (просрочка)

Р.Веселинов – Пл.Стефанов ½ - ½

151 ПОЛУФИНАЛ

Д.Гаврийски – Ал.Монов 0-1

Д.Димов - Д.Гаврийски 1-0

Д.Гаврийски - В.Иванов 1-0 (просрочка)

І ДИП БЛИЦ

Турнирът завърши!

Победителите са:

1.Сг.Петков 6.5 т.

2. Ал.Давидов 6 т.

3. Т.Кирков – 6 т;

Ал.Давидов и Т.Кирков са с еднакви показатели по коефициента Зьонеборг Бергер, равна лична партия, Давидов е играл с черните фигури и се класира на второ място.

Няма информация за паритята Д.Гаврийски – В. Иванов Двамата състезатели са уведомени да представят на съдията резултата от партията или анализ (ако партията не е завършена). Ако подобна информация не бъде получева, и на двамата ще се присъди загуба.I

ХІ ДОП

Св. Цветкова - Н.Николов 1-0 (просрочка)

Б.Игнатов – Ив.Иванов 1-0 (просрочка)

Кр.Бочева – Ст.Петков 1-0

П.Петков – В.Иванов ½ - ½

Н.Николов – В.Миланова

Ал.Димитров Т.Тенев ½ - ½

ХІІ ДОП

Сп.Спасов – Б.Цанув 0 -1

Ст.Петков – Б.Цонев½ - ½

Ст.Василев – Н.Антонов ½ - ½

М.Петков – В.Симеонов ½ - ½

М. Петров – Д.Давидов ½ - ½

Н.Йорданов – Кр.Росенова ½ - ½

Т.Кирков – Р.Ангелов ½ - ½

Г.Жеков Д.Димов ½ - ½

Кр.Росенова - В.Илиев ½ - ½

В.Илиев – Н.Йорданов ½ - ½

Ал.Давидов – В.Минчев ½ - ½

Зл.Стоянов – В.Минчев ½ - ½

Н-Йорданов - Т.Кирков ½ - ½

Състезателите могат да проверяват резултатите си в в сайта на ИКЧФ, където са регистрирани 44 Ф, 45Ф, 149 Пф, 150 Пф, 151 Пф, Х ДОП, ХІ ДОП и ХІІ ДОП.

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF