БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008

П Р О Т О К О Л № 29

Днес, на 20 април 2013 г., от 10.00 ч. в хотел „Банкя палас” в гр. Банкя, се проведе открито за всички кореспондентни шахматисти заседание на Управителния съвет /УС/ на „Българската федерация по кореспондентен шах 2008” /”БФКШ 2008”/.

Присъстваха членовете на УС Петьо Маринов, Тошко Кирков, Александър Парушев, Ваньо Стойнов, Красимир Бочев, Николай Йорданов, Георги Сапунджиев и Васил Илиев, а Евтим Стефанов взе участие в работата на УС чрез конферентна връзка.

Присъстваха и кореспондентните шахматисти Никола Антонов, Симеон Винчев, адвокат Божидар Игнатов – председател на Комисията по етика към „БФКШ 2008”, Румен Ангелов, Димитър Гаврийски и Борислав Калчев.

Отсъстваха персонално поканените от Президента на „БФКШ 2008” чрез и-мейли Атанас Куртенков, Анка Куртенкова и Благовест Вакрилов. Г-жа Анка Куртенкова беше поканена и от председателя на Съдийската комисия към „БФКШ 2008” г-н Георги Сапунджиев чрез и-мейл до председателя на шахматен клуб /ШК/ „Спартак” Пловдив г-н Атанас Куртенков.

Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на поведението /думи и действия/ на състезателите на

ШК „Спартак” Пловдив Атанас Куртенков, Анка Куртенкова и Благовест Вакрилов с оглед установяване на факти и обстоятелства от последните 18 /осемнадесет/ месеца, свързани с тях. Задаване на въпроси на тези състезатели по предварително представен им въпросен лист.

Докладва Петьо Маринов.

2. Определяне на дневния ред, мястото, датата и часа за годишното от-

четно събрание на „БФКШ 2008”.

Докладва Георги Сапунджиев.

3. Проблеми и резултати на Националния отбор по кореспондентен

шах в играните от него приятелски срещи.

Докладват Петьо Маринов и Георги Сапунджиев.

4. Информация относно състезанията от Държавния спортен календар.

Докладва Александър Парушев.

5. Информация относно състезанията от Международния спортен ка-

лендар и за предстоящите приятелски срещи на националния отбор на България.

Докладва Александър Парушев.

6. Други.

Заседанието на УС беше открито от неговия Председател г-н Петьо Мари-

нов, по чието предложение за протоколчик единодушно бе избран Божидар Игнатов.

След предложеното от Председателя г-н Петьо Маринов гласуване на дневния ред същият бе приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред докладва Петьо Маринов. Основните акценти в доклада му бяха, че почти няма български шахматист, състезател по кореспондентен шах, който да не е бил обиждан и унижаван от Атанас Куртенков. Че същият е манипулирал открито резултати от турнири, в които е участвал, до степен, че е разпратил покани до редица състезатели да гласуват в шахматен форум по зададена от Атанас Куртенков тема, а именно: Кого да направи републикански шампион по блиц – себе си, майка си или приятеля си Благовест Вакрилов. Че с поведението си този състезател е нанесъл непоправими вреди на „БФКШ 2008”, на нейните органи и на почти всички български кореспондентни шахматисти. В заключение г-н Маринов информира, че на Атанас Куртенков, на майка му Анка Куртенкова и на приятеля му Благовест Вакрилов лично е изпратил имейли чрез г-н Куртенков, председател на ШК „Спартак” Пловдив, с въпросен лист, на въпросите по който тримата са били поканени да дойдат на настоящото заседание на УС и да дадат отговори. След прочитането на доклада г-н Маринов даде думата на членовете на УС за изказвания.

Изказаха се:

Димитър Гаврийски: „В партията ми с г-н Куртенков играхме около 20 хода, като от негова страна постоянно имаше неприятелски коментари.”

Борислав Калчев: „Поведението на този състезател е скандално.”

Георги Сапунджиев направи отделно изложение, основните положения в което бяха, че г-н Куртенков го е обиждал и обвинявал в слугинаж в полза на властимащите в „БФКШ 2008”. Същият заяви, че ако би имал избор, никога не би съдийствал турнири, в които участва този състезател. За съдийското присъждане в партията Василев – Вакрилов г-н Сапунджиев сподели, че направо е бил оплют от Куртенков и че това му поведение нарушава както авторитета на „БФКШ 2008”, така и на Съдийската колегия към нея.

Александър Парушев: „Участието на Атанас Куртенков и на майка му Анка Куртенкова в едни и същи турнири води до конфликт на интереси.”.

Георги Сапунджиев: „В един от наскоро завършилите турнири г-н Куртенков използва някои недостатъци на сървъра, на който се играе, и по непочтен начин, взимайки си многократно отпуска от по един ден, спечели партията си срещу Добри Семов.”

Петьо Маринов: „Бай Добри, който е на около 80 години, ми се обади по телефона по повод на тази партия и човекът се разплака от мъка. А аз мълчах и не знаех какво да му кажа.”

Г-н Петьо Маринов прочете писмо от д-р Стефан Сергиев, десетилетен деятел по практически и кореспондентен шах, бивш председател на „Българската федерация по шахмат” /”БФШ”/, от което стана ясно, че становището му е да се изкорени Куртенковщината в българския шах и че за същото поведение Атанас Куртенков е бил изключван и от ”БФШ”. После добави, че Председателят на Етичната комисия към „Българската федерация по шахмат” г-н Петко Петков е имал огромни проблеми с Атанас Куртенков от типа на тези, които има сега и „Българската федерация по кореспондентен шах 2008”.

Ваньо Стойнов: „Предлагам да ползваме опита и практиката на БФШ, за да се борим с Куртенковщината в шаха.”

Георги Сапунджиев: „Никой кореспондентен шахматист не желае да играе вече със семейство Куртенкови.”

Петьо Маринов: „Залят съм с протести от шахматни клубове и кореспондентни шахматисти срещу Атанас Куртенков и спортния му клуб „Спартак” Пловдив. ШК „Етър” Велико Търново вече замрази членуването си в „БФКШ 2008” докато неин член е и ШК „Спартак” Пловдив. 12 от другите 16 клуба-членове на федерацията ни поставят въпроса ребром: или ние напускаме федерацията, или федерацията изключва ШК „Спартак” Пловдив начело с председателя му Атанас Куртенков. Над 30 от водещите състезатели по кореспондентен шах отказват категорично да вземат участие в Държавния спортен календар и в Международния спортен календар, докато в тях участва и лицето Атанас Куртенков.”

Красимир Бочев: „Атанас Куртенков вреди не само на нашата федерация и на „Българската федерация по шахмат”, но дори на сина си, който беше едно от най – талантливите български деца – шахматисти през 2002-а година, но впоследствие покрай баща си се отврати от шаха.”

Николай Йорданов: „Оставям настрана квалификациите, с които сме „удостоени” от Атанас Куртенков, като „скопени мозъци”, „шайката на Петьо” и пр. Но ние от една година си губим времето да се занимаваме с него, вместо да си вършим работата и да развиваме кореспондентния шах в България така както това е залегнало в устава ни. Та това е саботаж на дейността на „Българската федерация по кореспондентен шах 2008”! Предлагам да гласуваме преустановяване на изказванията и да преминем към гласуване по т. 1 от дневния ред.”

Г-н Петьо Маринов прочете две от многото декларации до „БФКШ 2008”от Председатели на шахматни клубове и от кореспондентни шахматисти, именно тези на Председателя на ШК „Кресим” Троян, и на Симеон Винчев, както и Решение № 1 от 19. 04. 2013 г. на Комисията по етика към „БФКШ 2008”, след което се пристъпи към гласуване по т. 1 от дневния ред, като с Евтим Стефанов връзката е конферентна. Резултатът от гласуването е, че

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ИЗКЛЮЧВА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ШАХМАТЕН КЛУБ „СПАРТАК” ПЛОВДИВ ОТ „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” И СПИРА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА НЕГОВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ АТАНАС КУРТЕНКОВ, АНКА КУРТЕНКОВА И БЛАГОВЕСТ ВАКРИЛОВ ЗА СЪЩИЯ СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ЧРЕЗ ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ И В МЕЖДУНАРОДНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР.

Настоящото решение се взима предвид непрекъснатото некоректно и неетично поведение на г-н Атанас Куртенков по отношение на българските шахматисти и клубове по кореспондентен шах, намиращо се в пълна несъвместимост с разбирането за спортен морал. Настоящото решение се взима и предвид публичното манипулиране между Атанас Куртенков, Анка Куртенкова и Благовест Вакрилов на резултати от шахматно състезание, именно резултатите от Държавното индивидуално първенство по кореспондентен блитц и неговия републикански шампион. Настоящото решение се взима и предвид обстоятелството, че дейността на г-н Атанас Куртенков застрашава сериозно и вън от всякакво съмнение самото съществуване на „Българската федерация по кореспондентен шах 2008” поради категоричното нежелание на 13 нейни клуба от 17 /със „Спартак” Пловдив клубовете са общо 18/ да членуват в нея редом с този шахматен клуб. Решението се взима и предвид настъпилите непоправими вреди за „Българската федерация по кореспондентен шах 2008” от уронване на авторитета и престижа й в национален мащаб в резултат на дейността на посочените състезатели в продължение на година и половина.

ТОВА РЕШЕНИЕ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” взима на основание чл. 29.13 от своя Устав.

Като следствие на горното решение УС на „БФКШ 2008” единодушно анулира всички отборни резултати на Шахматен клуб „Спартак” Пловдив в текущите турнири от Държавния спортен календар и го изважда от класирането без преизчисляване на рейтинг. Като следствие на горното решение УС на „БФКШ 2008” единодушно анулира всички индивидуални резултати на Атанас Куртенков, Анка Куртенкова и Благовест Вакрилов от Държавния спортен календар, като им отнема всички права, които те имат за участие във всички предстоящи състезания от държавния спортен календар.

Като следствие на горното решение УС на „БФКШ 2008” единодушно предлага на състезателя на ШК „Спартак” Пловдив Марин Димитров да се прекартотекира безплатно по негов избор и по взаимно съгласие в който и да било друг шахматен клуб от картотекираните в „БФКШ 2008” шахматни клубове.

По т. 2 от дневния ред докладва Георги Сапунджиев. Същият заяви, че има предложение от г-н Симеон Винчев годишното отчетно събрание да се проведе в Троян в началото на лятото.

След станалите обсъждания и предвид направеното от г-н Красимир Бочев изгодно предложение за провеждане на годишното отчетно събрание във Враца по времето, когато там ще има и мероприятие на „Българската федерация по шахмат”,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

НАСРОЧВА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА „БФКШ 2008” на 20. юли 2013 г. в „Младежкия дом” в град Враца от 10.00 часа при следния дневен ред: 1. Отчет на УС за периода август 2012 г. – юни 2013 г., обсъждане на отчета и приемане на решения. 2. Отчет на Съдийската комисия и награждаване на призьорите от Държавния спортен календар. 3. Разни. Съгласно Устава при липсата на кворум в 10.00 ч. годишното отчетно събрание ще започне в 11.00 часа.

По т. 3 от дневния ред докладват Петьо Маринов и Георги Сапунджиев. Те заявиха, че от направената справка е видно, че в международен план г-н Атанас Куртенков участва само в приятелската среща между националните отбори на България и Франция.

Като следствие на решението на УС на „БФКШ 2008” по т. 1 от дневния

ред

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ИЗВАЖДА ОТ УЧАСТИЕ АТАНАС КУРТЕНКОВ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

НА БЪЛГАРИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ В ПРИЯТЕЛСКАТА МУ СРЕЩА С ОТБОРА НА ФРАНЦИЯ и го заменя със състезателя Борислав Калчев.

По т. 4 от дневния ред докладва Александър Парушев. Същият заяви, че

извън обсъжданите на този УС проблеми състезанията от Държавния спортен календар протичат нормално и по график. Предвид това

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПРИЕМА ИНФОРМАЦИЯТА за протичането на състезанията от Държавния спортен календар.

По т. 5 от дневния ред докладва Александър Парушев. Същият заяви, че състезанията от Международния спортен календар протичат нормално и по график. Това се отнася и до текущите приятелски мачове на българския Национален отбор. А относно планираните такива за в бъдеще още няма достатъчно договорености с капитаните на чуждестранните отбори, за да може да се взимат някакви конкретни решения. Предвид това

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПРИЕМА ИНФОРМАЦИЯТА за протичането на състезанията от Междуна-

родния спортен календар и за приятелските срещи на българския Национален отбор.

По т. 6 от дневния ред:

6а. Петьо Маринов докладва писмо от Атанас Куртенков до УС на „БФКШ 2008”, с което същият отправя критики, въпроси и предложения към федерацията. По предложение на докладчика

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 6а ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПРЕДВИД СПИРАНЕТО НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА АТАНАС КУРТЕНКОВ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ЧРЕЗ ВРЕМЕННОТО МУ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ И В МЕЖДУНАРОДНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ОСТАВЯ ПИСМОТО МУ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.

6б. Петьо Маринов: Предлагам да изпратим поздравително писмо до Председателя на „Българската федерация по шахмат” г-н Силвио Данаилов по повод спечелването на делото срещу ФИДЕ.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 6б ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ДО Г-Н СИЛВИО ДАНАИЛОВ и възлага изготвянето и изпращането му на г-н Петьо Маринов.

6в. Николай Йорданов: Предлагам да се изкаже благодарност на Изпълнителния директор на „Българската федерация по шахмат” г-н Николай Велчев за оказаното ни съдействие при провеждането на този УС и за безплатното предоставяне на зала за заседанието ни.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008” В ПЪЛЕН СЪСТАВ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 6в ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКАЗВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ НА Г-Н НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ и възлага изпълнението му на г-н Петьо Маринов.

УС на „БФКШ 2008” насрочва следващо заседание на УС на 13. юли 2013 г. от 18.00 ч.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на УС на „БФКШ 2008” г-н Петьо Маринов закри заседанието в 12.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „БФКШ 2008”: /п/ ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/Петьо Маринов/ /Божидар Игнатов/