Уважаеми кореспондентни шахматисти , представяме на Вашето внимание програмите на двамата кандидати за Президент на БФКШ  - Петьо Маринов и Николай Нинов , както и част от ръководен екип с който смятат да работят в периода 2012-2015 година :

Програма за развитие на българският кореспондентен шахмат 2012-2015 г.

Петьо Маринов

През следващите години българският кореспондентен шахмат трябва да продължи своето възходящо движение.За целта е нужно , за успеха на нашите цели да бъдат привлечени максимален брой трезвомислещи хора ,които имат желание доброволно да работят за каузата на кореспондентният шахмат. През изминалите години бяха постигнати много важни и ключови успехи – учредяване на БФКШ , конгрес на ИКЧФ в България , Финансиране на БФКШ и шахматните клубове от Министерството на спортта.Неща, които бяха немислими в близкото минало. Но всички тези успехи са в историята. Основните приоритети пред новият УС трябва да бъдат от една страна подпомагане на шахматните клубове и деятели и от друга, увеличаване на членската маса на кореспондентните шахматисти с предлагането на кореспондентният шах по атрактивен начин.

Връзки със спортните клубове

1. Провеждане на ежегодни работни съвещания по области за запознаване на

място с проблемите на клубовете по кореспондентен шахмат и предприемане на конкретни мерки за тяхното решаване;

2. Подпомагане на шахматните клубове при кандидатстването им по

оперативни програми на отделни Министерства и Европейския съюз; МФВС вече определи работата по проекти като основен източник за финансиране на спорта. Всеки клуб трябва да се преориентира към тази дейност, защото такава е вече държавната политика.

3. Обсъждане с представители на Шахматните клубове всички идеи (които

могат да възникнат) за промени в системите на държавните първенства и другите

нормативни документи, които ще приема ОС на БФКШ през годините.

4. Гласност и публичност при разрешаването на всички шахматни въпроси.

Заседанията и дневният ред за редовните заседания на УС ще бъдат публикувани на сайта поне 2 седмици преди самото заседание .Така всеки председател на клуб ще има право по имейл да постави една седмица преди заседанието на УС на БФКШ проблемите, които го вълнуват, като предложи адекватното им разрешаване. Самото заседание на УС ще се провежда онлайн – по скайп, като заинтересованите председатели на клубове могат да присъстват на него и да

дискутират по дневния ред. Така ще бъдат удовлетворени интересите на всички,

стига те да се възприемат от останалите клубове като адекватни.

Популяризиране и съхранение на историята на кореспондентният шахмат

1. Да се създаде комисия, която да се занимава със систематизирането и

изучаването на шахматната ни история;

2. Да продължи допълването на шахматната база с партиите играни на финалите за индивидуално и отборно първенство и с избрани партии на шахматисти с принос към българския кореспондентен шахмат;

3. Да се насърчават и поощряват всички автори, които искат да напишат книги,

брошури, статии и др. свързани с нашето шахматно минало, или свои шахматни

мемоари. Федерацията да подпомогне максимално тяхното отпечатване и разпространение.

4.Да продължи издаването на списание Кореспондентен шах в електронен вариант

5. Да започне подготовката на „Златна книга на българския кореспондентен шахмат”, в която да има раздели за: най-заслужилите състезатели, деятели, съдии и организатори; най-добрите партии играни от българските кореспондентни шахматисти през години и т.н.

6.Популяризиране на кореспондентният шахмат с атрактивни

дейности, привличане на любители, шахматни шоу-програми и други.

Развитие на шахматните контакти с ИКЧФ и други шахматни федерации

1.Организиране и провеждане на приятелски срещи с водещи световни сили в кореспондентният шахмат.

2.Участие на български деятели на конгресите на ИКЧФ

3.Да се разгледа и коментира с представителни държавни органи възможността България да бъде домакин отново на конгрес на ИКЧФ

Подобряване на дейността на БФКШ

1.Да бъде назначен на обществени разноски, пиар на БФКШ, който да поддържа системни контакти с медиите.

2. да се активизира дейността на екипа поддържащ интернет страницата на

федерацията, като ежеседмично се дава информация за участието на български кореспондентни шахматисти в големи международни прояви.

3. Да бъде назначен нов счетоводен екип, при оптимални разходи за нарасналите нужди на федерацията.

4. Да се направи ново мотивирано предложение до Министерството на

спортта за по-активно финансово подпомагане на БФКШ и спортните клубове

5. Да се подготви и подпише споразумение с Националното сдружение на

общините в Република България (НСОРБ) за привличане на максимален брой кметове и

председатели на общински съвети към шахматната кауза, за подпомагане шахматната

дейност по кореспондентен шах на местните клубове.

6. Кореспондентният шахмат да се превърне в привлекателен и търсен продукт.

7.Да се приемат система от мерки за превенция и наказание на некоректни състезатели и за участие под чужди имена в турнири от вътрешният и външен календар.

ІХ. Стимулиране на шахматисти, треньори, деятели и шахматни клубове

1. УС на БФКШ да организира съревнование между шахматните клубове за

най-активна и целенасочена шахматна дейност, подпомагаща развитието на кореспондентният шахмат в страната. За целта да бъдат разработени критерии за оценка. Ежегодно да се обявява класиране, като най-добрите бъдат допълнително награждавани;

2. Ежегодно да се организира среща с най-добрите състезатели, треньори и деятели, на която УС на БФКШахмат да връчва свои специално изработени за целта отличия.

Екипа на Петьо Маринов включва : вицепрезидент Георги Сапунджиев и секретар Александър Парушев.

15 юли 2012 г.

Програма за развитие на кореспондентния шах в
България за периода 2012 – 2015
Гм Николай Нинов - кандидат за председател на БФКШ

Преобразуването на някогашния Съюз на кореспондентните шахматисти
във федерация бе огромна крачка напред. Но, при днешната напрегната
ситуация, набраната инерция може да бъде удържана преди всичко в
условия на единомислие и целенасочени действия - в унисон с девиза на
ICCF - по начина, по който бяхме обединени при обособяването на БФКШ.
1. Мерки за популяризиране на кореспондентната игра:
1.1. Обновяване на официалния сайт на федерацията;
1.2. Издаване на списание като орган на БФКШ, което, в тясна връзка с
уебстраницата, да служи за постоянен контакт между ръководството и
членуващите клубове;
1.3. Привличане на мощни генерални спонсори;
1.4. Активни контакти със сродни млади и амбициозни федерации;
1.5. Шумно рекламираната програма „Шах в училище” създава
благоприятни условия за привличане на множество млади хора към
кореспондентен шах онлайн; да се разработи план-програма за провеждане
на междуучилищни, междуградски и републикански състезания.
2. Вътрешни състезания
Постигането на договореност с Министерството на спорта за финансиране
е безспорно достижение, от което БФКШ и членуващите клубове са
длъжни с енергични действия да извлекат максимална полза. За целта:
2.1. Вътрешния календар да бъде организиран по начин, предполагащ
пълна ангажираност на клубовете, респективно предоставяне на
възможности за печелене на точки от всички;
1
2.2. Друга положителна стъпка е стартирането на съревнования с ускорени
и блиц контроли, които биха могли за в бъдеще да се провеждат като
отборни с индивидуални класирания по дъски, като всичко да се точкува;
2.3. Открито обсъждане от страна на УС на БФКШ на всяка идея или
проект, които биха подобрили подреждането на календара или в частност
функционирането на дадения клуб.
3. Стремеж към постигане на високи спортни постижения и
международни звания
Дейността на една федерация е неразривно свързана с резултатите на
международната сцена и те следва да бъдат основен критерий за нейната
оценка. А това означава за водещите ни шахматисти и представителни
тимове да се осигурят максимално добри условия за подготовка и участие:
3.1. Национални отбори
През последните години се забелязва тенденция на концентрация
изключително върху провеждане на приятелски мачове, но не бива да се
забравя, че ICCF не е FIFA с нейната ранглиста. Истински важните
постижения са на големите форуми като Олимпиади, световни и
европейски първенства и те трябва да са основна цел.
Българския кореспондентен шах има своите дълбоки традиции – предстои
честване на поредна годишнина от историческите сребърни медали на
7мата шахматна Олимпиада! А неотдавна и жените стигнаха до
вицешампионско звание, след като до самия край съхраняваха реални
шансове за титла.
Днес, въпреки значително засилената конкуренция, разполагаме с
потенциал за нови големи успехи. Женския национален отбор вече доказа,
че е достоен да стъпи на световния връх, докато при мъжете разполагаме с
четирима представители в топ 200, като няколко солидни играчи са готови
да ги дублират. Последното показва, че надеждите за добър резултат в
очертаващия се финал на 19та Олимпиада не са без покритие. Знае се, че
подобни възможности не се появяват често (за попадане сред най-добрите
са нужни години квалификации) и не бива да се подценяват. Затова:
2
3.1.1. Необходимо е категоризиране на националните формации, както
следва – на първо място Олимпиади и европейски шампионати, следвани
от регионални състезания като Купа Дунав – река на дружбата и
традиционните приятелски международни срещи;
3.1.2. Към всяко ниво да бъде назначен селекционер със съответен екип;
3.1.3. Да се определят ясни критерии за попадане в разширения
национален състав;
3.1.4. От първостепенно значение е да се подобри и разшири техническата
база за анализи.
3.2. Повишаване на квалификацията на българските шахматисти
Друг отличен начин за повишаване на спортното майсторство на
българските кореспондентни играчи е участието им в силни индивидуални
турнири. Показателен е наскоро приключилия Мемориал Гм Георги Попов
с блестяща победа на новия ни гросмайстор Валентин Йотов! Още трима
наши участници покриха норматива за SIM и заслужиха званието!
Очевидно организирането на подобни прояви имат важно значение за
развитието и популяризирането на кореспондентния шах у нас. Да се
потърсят спонсори, които да подпомогнат и насърчат провеждането на
нови престижни състезания.
Освен това да се стимулира участието на наши състезатели в
индивидуалните надпревари за европейски и световни шампионати. Да се
осигури трайно присъствие на републиканските отборни първенци в
Шампионската лига;
3.3. Оценяване на резултатите
Да се отдава необходимото внимание на ветераните на кореспондентния
шах у нас, допринесли през годините за популяризирането на играта.
Селекционерите на националните гарнитури периодично да предоставят
отчет за текущите и очаквани резултати.
В края на всяка календарна година да се определя десетка на най-добрите
кореспондентни състезатели, които да бъдат наградени.
08.08.2012г.

Екипа с който смята да работи Николай Нинов включва : вицепрезидент Димитър Карапчански и секретар Симеон Винчев