Програма за развитие на българският кореспондентен шахмат 2012-2015 г.

Петьо Маринов-кандидат за Президент на БФКШ

През следващите години българският кореспондентен шахмат трябва да продължи своето възходящо движение.За целта е нужно , за успеха на нашите цели да бъдат привлечени максимален брой трезвомислещи хора ,които имат желание доброволно да работят за каузата на кореспондентният шахмат. През изминалите години бяха постигнати много важни и ключови успехи – учредяване на БФКШ , конгрес на ИКЧФ в България , Финансиране на БФКШ и шахматните клубове от Министерството на спортта.Неща, които бяха немислими в близкото минало. Но всички тези успехи са в историята. Основните приоритети пред новият УС трябва да бъдат от една страна подпомагане на шахматните клубове и деятели и от друга, увеличаване на членската маса на кореспондентните шахматисти с предлагането на кореспондентният шах по атрактивен начин.

Връзки със спортните клубове

1. Провеждане на ежегодни работни съвещания по области за запознаване на

място с проблемите на клубовете по кореспондентен шахмат и предприемане на конкретни мерки за тяхното решаване;

2. Подпомагане на шахматните клубове при кандидатстването им по

оперативни програми на отделни Министерства и Европейския съюз; МФВС вече определи работата по проекти като основен източник за финансиране на спорта. Всеки клуб трябва да се преориентира към тази дейност, защото такава е вече държавната политика.

3. Обсъждане с представители на Шахматните клубове всички идеи (които

могат да възникнат) за промени в системите на държавните първенства и другите

нормативни документи, които ще приема ОС на БФКШ през годините.

4. Гласност и публичност при разрешаването на всички шахматни въпроси.

Заседанията и дневният ред за редовните заседания на УС ще бъдат публикувани на сайта поне 2 седмици преди самото заседание .Така всеки председател на клуб ще има право по имейл да постави една седмица преди заседанието на УС на БФКШ проблемите, които го вълнуват, като предложи адекватното им разрешаване. Самото заседание на УС ще се провежда онлайн – по скайп, като заинтересованите председатели на клубове могат да присъстват на него и да

дискутират по дневния ред. Така ще бъдат удовлетворени интересите на всички,

стига те да се възприемат от останалите клубове като адекватни.

Популяризиране и съхранение на историята на кореспондентният шахмат

1. Да се създаде комисия, която да се занимава със систематизирането и

изучаването на шахматната ни история;

2. Да продължи допълването на шахматната база с партиите играни на финалите за индивидуално и отборно първенство и с избрани партии на шахматисти с принос към българския кореспондентен шахмат;

3. Да се насърчават и поощряват всички автори, които искат да напишат книги,

брошури, статии и др. свързани с нашето шахматно минало, или свои шахматни

мемоари. Федерацията да подпомогне максимално тяхното отпечатване и разпространение.

4.Да продължи издаването на списание Кореспондентен шах в електронен вариант

5. Да започне подготовката на „Златна книга на българския кореспондентен шахмат”, в която да има раздели за: най-заслужилите състезатели, деятели, съдии и организатори; най-добрите партии играни от българските кореспондентни шахматисти през години и т.н.

6.Популяризиране на кореспондентният шахмат с атрактивни

дейности, привличане на любители, шахматни шоу-програми и други.

Развитие на шахматните контакти с ИКЧФ и други шахматни федерации

1.Организиране и провеждане на приятелски срещи с водещи световни сили в кореспондентният шахмат.

2.Участие на български деятели на конгресите на ИКЧФ

3.Да се разгледа и коментира с представителни държавни органи възможността България да бъде домакин отново на конгрес на ИКЧФ

Подобряване на дейността на БФКШ

1.Да бъде назначен на обществени разноски, пиар на БФКШ, който да поддържа системни контакти с медиите.

2. да се активизира дейността на екипа поддържащ интернет страницата на

федерацията, като ежеседмично се дава информация за участието на български кореспондентни шахматисти в големи международни прояви.

3. Да бъде назначен нов счетоводен екип, при оптимални разходи за нарасналите нужди на федерацията.

4. Да се направи ново мотивирано предложение до Министерството на

спортта за по-активно финансово подпомагане на БФКШ и спортните клубове

5. Да се подготви и подпише споразумение с Националното сдружение на

общините в Република България (НСОРБ) за привличане на максимален брой кметове и

председатели на общински съвети към шахматната кауза, за подпомагане шахматната

дейност по кореспондентен шах на местните клубове.

6. Кореспондентният шахмат да се превърне в привлекателен и търсен продукт.

7.Да се приемат система от мерки за превенция и наказание на некоректни състезатели и за участие под чужди имена в турнири от вътрешният и външен календар.

ІХ. Стимулиране на шахматисти, треньори, деятели и шахматни клубове

1. УС на БФКШ да организира съревнование между шахматните клубове за

най-активна и целенасочена шахматна дейност, подпомагаща развитието на кореспондентният шахмат в страната. За целта да бъдат разработени критерии за оценка. Ежегодно да се обявява класиране, като най-добрите бъдат допълнително награждавани;

2. Ежегодно да се организира среща с най-добрите състезатели, треньори и деятели, на която УС на БФКШ  да връчва свои специално изработени за целта отличия.

15 юли 2012 г.