Уважаеми кореспондентни шахматисти , с оглед максимална прозрачност на решенията на УС ,както и с приобщаване на членове на ШК членуващи в БФКШ към нашата дейност , ръководството на БФКШ изпълнява своят поет ангажимент към делегатите на ОС, за предварително оповестяване на ДНЕВНИЯТ РЕД за всяко заседание на УС. Имайте в предвид ,че това е все още ПРОЕКТ на ДНЕВЕН РЕД , тоест могат да се включват допълнително точки към него.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

П Р О Т О К О Л № 23

Днес, 13 септември 2012 ч. от 20.00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Георги Сапунджиев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Николай Йорданов ,Евтим Стефанов, Васил Илиев, Красимир Бочев ,Ваньо Стойнов и Златин Стоянов.

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01.Определяне на състава на Олимпийският отбор – жени за предстоящият лагер сбор в Слънчев бряг 18-25 септември 2012

Докладва : Петьо Маринов

02.Попълване на материално-техническата база на БФКШ

Докладват : Петьо Маринов и Николай Йорданов

03.Определяне на отговорник за сайта на БФКШ. Нужда от промяна на дизайна на сайта. Определяне на председатели на комисии към БФКШ.

Докладват : Александър Парушев , Петьо Маринов

04.Номинация за сребърен медал Бертл фон Массов за следващият конгрес на ИКЧФ през 2013 г.

Докладва : Георги Сапунджиев

05. Запитване от Атанас Куртенков във връзка с отложеното начало с 1 ден на ДИП блиц и вкючването на двама нови състезатели

Докладват : Петьо Маринов и Георги Сапунджиев

06. Умишлени злоупотреби на състезатели с цел манипулиране на резултати в първенствата от вътрешният календар ( по жалби до УС )

Докладват : Александър Парушев , Тошко Кирков и Златин Стоянов

07. Действия на председатели на клубове ,членове на БФКШ ,които уронват имиджа на БФКШ

Докладва : Тошко Кирков

08. Избор на главен национален селекционер на България

Докладва : Петьо Маринов

09. Въпроси на Атанас Куртенков , останали неразгледани от ОС на БФКШ