Започна ПФ 145 със следните участници:
1. Димитър Гаврийски
2. Бойко Цонев
3. Петко Петков
4. Любомир Кайтаски
5. Деян Димитров
6. Сава Калчев
7. Димитър Везалов
8. Алексина Бакалска
9. Николай Георгиев
10. Стефан Крумов
11. Райчо Веселинов
Съдия: Александър Парушев
Начало: 24 Ноември 2008